Her kan du læse om regler for skiltning på Strandvejen.

Greve Kommune har vedtaget retningslinjer for, hvordan man må opsætte skilte på butikker og erhvervsejendomme langs Strandvejen i kommunen. Retningslinierne er gældende fra den 23. april 2002.

Målet er at opnå et mere roligt vejforløb langs Strandvejen, både for den trafikale sikkerheds skyld og for at gøre Strandvejen kønnere og mere sammenhængende.

På baggrund af retningslinjerne har Greve Kommune udarbejdet en folder til inspiration for butikker og erhvervsejendomme, der skal opsætte skilte. Det er en opfordring til at udforme skilte ud fra deres sammenhæng og harmoni med gadebilledet og det enkelte hus og dets facade.