Hvem har ansvaret, og hvordan vedligeholdes veje og stier i kommunen?

I Greve Kommune er der ca. 220 km offentlige veje og ca. 90 km stier, som vedligeholdes af kommunen.

Vedligeholdelsen af vejene og stier er opdelt i følgende hovedområder

  • Almindelig vedligeholdelse
  • Asfaltreparation
  • Fejning af veje og stier samt børstning for ukrudt
  • Opstribning af vejafmærkning
  • Sugning af afløbsriste
  • Vejrenovering
  • Vedligeholdelse af brandhaner.