Alle børn i Greve Kommune skal sikres mulighed for at indgå som ligeværdige deltagere i et anerkendende og udviklende fællesskab inden for almenområdet – eller så tæt på som muligt.

 

I Greve Kommunes børn- og ungepolitik er der formuleret 5 temaer, hvor et af temaerne er inklusion.

En stor del af de indsatser, der understøtter inklusion, foregår allerede som en integreret del af hverdagen i kommunens dagtilbud. Mange af Greve Kommunes dagtilbud arbejder f.eks. ud fra pædagogiske metoder, hvor der er et anerkendende og inkluderende perspektiv, og hvor der er fokus på, at børn lærer forskelligt og har forskellige behov.

Der er etableret 3 specialgrupper, kaldet basisgrupper, som er tilknyttet de almene dagtilbud. Basisgrupperne er en del af det dagtilbud, de er tilknyttet. De har egne stuer, men har mulighed for at deltage i dagligdagen i den øvrige del af dagtilbuddet i den udstrækning, det giver mening for børnene.

De pædagogiske medarbejdere i basisgrupperne samarbejder med de øvrige medarbejdere i institutionen med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe.

I Greve Kommune er der kun ganske få børn, der ikke har en plads i et alment dagtilbud eller i en basisgruppe i tilknytning dertil. Denne praksis understøttes af det samarbejde, der er omkring børnene mellem ressourcepædagoger, medarbejderne i basisgrupperne og de almene dagtilbud, sundhedsplejen og PPR.