I Greve Kommune er der to kommunale distrikter med hver 11-12 dagtilbud. Derudover er der ét distrikt bestående af 5 selvejende institutioner.

Kommunale dagtilbud

I Greve Kommune er de kommunale dagtilbud organiseret i 2 distrikter: Distrikt Nord og Distrikt Syd. De ledes overordnet af en distriktsleder. Hvert distrikt består af 11-12 dagtilbud, som hver især til dagligt ledes af en pædagogisk leder. Distriktslederen af Distrikt Syd er også leder af Dagplejen.

Distriktslederen har det overordnede ledelsesansvar for det samlede distrikts pædagogik, budget og administration. De pædagogiske ledere er leder for medarbejderne i det enkelte dagtilbud og er ansvarlig for pædagogik, indhold og kvalitet i det daglige arbejde.

Distriktslederen og de pædagogiske ledere danner et ledelsesteam i det enkelte distrikt. De overordnede principper, værdier og børnesyn bliver drøftet i teamet, som også aftaler, hvordan politiske mål og nye pædagogiske indsatser skal beskrives og implementeres i de enkelte dagtilbud.

Selvejende dagtilbud

De selvejende dagtilbud har etableret sig i 1 distrikt med 5 institutioner. Distriktet hedder Karlsvognen og ledes overordnet af en udviklingsleder og 5 pædagogiske ledere.

Udviklingslederen har den pædagogiske ledelse og instruktion af Karlsvognens fælles aktiviteter, udvikling, administrative ledelse og er dagtilbuddenes repræsentant i samarbejdet med Greve Kommune. De pædagogiske ledere er leder for medarbejderne i det enkelte dagtilbud og er ansvarlig for budget, pædagogik og kvalitet i det daglige arbejde.

Udviklingslederen og de pædagogiske ledere indgår i et ledelsesnetværk.

Derudover er der 4 selvejende dagtilbud, som ikke er en del af et distrikt. Det er Nældebjerg Børnegård, Tjørnelyhuset og Børnehuset Karlslunde Strand. Børnehuset Karlslunde Strand består af Åsagergård og Strandhuset.