I Greve Kommune er der to kommunale distrikter med hver 11-12 dagtilbud. Derudover er der ét distrikt bestående af 5 selvejende institutioner.

Integreret inst. Junglen
     Nørregade 23 A
     4030 Tune
     Tlf.: 30 43 13 50
     Pædagogisk leder: Charlotte Granhøj
     Send en e-mail
     Se Junglen´s hjemmeside

Børnehaven Vesterbo
     Vestergårdsvej 2-4
     2670 Greve
     Tlf.: 43 61 07 57
     Pædagogisk leder: Katja Brusen
     Send en e-mail
     Se Vesterbo´s hjemmeside

Integreret inst. Nørregården
     Tunehøj 1
     4030 Tune
     Tlf.: 46 13 82 96
     Pædagogisk leder: Charlotte Granhøj
     Send en e-mail
     Se Nørregården´s hjemmeside

Integreret inst. Møllehaven
     Møllehaven 6
     2690 Karlslunde
     Tlf.: 43 97 33 60/33 62
     Pædagogisk leder: Doris Bønløkke Hansen
     Send en e-mail
     Se Møllehaven´s hjemmeside

Integreret inst. Lundebo
     Lundegårdshegnet 7
     4030 Tune
     Tlf.: 46 13 96 70
     Pædagogisk leder: Sanni Leth
     Send en e-mail
     Se Lundebo´s hjemmeside

Integreret institution Trylleskoven
     Jerismosevej 95
     2670 Greve
     Tlf.: 21 33 85 83 
     Send en e-mail
     Se Trylleskovens hjemmeside

Børnehaven Grevehaven
     Hedevangen 2
     2670 Greve
     Tlf.: 43 90 31 15
     Send en mail
     Se Grevehavens hjemmeside 

Integreret institution Elverhøj
     Jerismosevej 95
     2670 Greve 
     Tlf.: 21 33 86 83
     Send en mail
     Se Elverhøjs hjemmeside

Institutionen Holmebo
     Nældebjergvej 2
     2670 Greve
     Tlf.: 43 69 01 43
     Pædagogisk leder: Susanne Bournonwille
     Send en e-mail
     Se Holmebo hjemmeside

Børnehaven Mosebo
     Lundemosen 38
     2670 Greve
     Tlf.:  24 77 61 10
     Pædagogisk leder: Susanne Christensen
     Send en e-mail
     Se Mosebo hjemmeside

Vuggestuen Kæret
     Rønnebærkæret 1
     2670 Greve 
     Tlf.: 43 90 20 65
     Pædagogisk leder: Betina Joost
     Send en e-mail
     Se Kærets hjemmeside

Børnehaven Vibemosen
     Vibemosen 14-20
     2670 Greve
     Tlf.: 41 12 76 46
     Pædagogisk leder: Pia Margrethe Fokdal
     Send en e-mail
     Se Vibemosen hjemmeside

Dagplejen
     Gersager alle 1
     2670 Greve
     Tlf.: 22 18 38 81
     Se Dagplejens hjemmeside

Vuggestuen Krogården
     Krogårdsvej 1
     2670 Greve
     Tlf.: 43 90 93 78
     Pædagogisk leder: Anders Jerger
     Send en e-mail
     Se Krogårdens hjemmeside

Integreret inst. Lunas Ark
     Hundigegårdevej 16-20
     2670 Greve
     Tlf.: 22 45 82 44
     Pædagogisk leder: Margit Lykke Jørgensen
     Send en e-mail
     Se Lunas Ark hjemmeside

Integreret Toftegården
     Hundigevænget 1
     2670 Greve
     Tlf.: 43 90 09 24
     Pædagogisk leder: Mikkel Isufi Jacobsen
    Send en e-mail
    Se Toftegårdens hjemmeside

Børnehaven Solsikken
     Vangeleddet 2
     2670 Greve
     Tlf.: 43 90 20 19
     Pædagogisk leder: Susan Mortensen
    Send en e-mail 
    Se Solsikkens hjemmeside

Integreret Inst. Nova
     Hundige allé 13
     2670 Greve
     Tlf.: 43 90 91 61
     Pædagogisk leder: Birgitte Lund Palsøe
     Send en e-mail
     Se Novas hjemmeside 

Integreret Inst. Kernehuset
     Grønlykkeparken 35
     2670 Greve 
     Tlf.: 43 90 05 47  
     Pædagogisk leder: Susan Lykke Jensen
     Send en e-mail
     Se Kernehuset hjemmeside

Integreret Troldebo
     Tjurgården 215 B
     2670 Greve
     Tlf.: 43 90 38 51
     Pædagogisk leder: Gitte Sundgaard
     Send en e-mail
     Se Troldebo hjemmeside

Børnehaven Damager
     Blågårdsvej 102
     2670 Greve
     Tlf.: 43 61 10 75
     Pædagogisk leder: Jacob S. Nielsen
    Send en e-mail
    Se Damagers hjemmeside

Integreret inst. Dammen
     Blågårdsvej 106
     2670 Greve
     Tlf.: 43 40 47 00
     Pædagogisk leder: Jacob Skovlod Nielsen 
    Send en e-mail
    Se Dammens hjemmeside

Integreret inst. Solstrålen
     Blågårdsvej 68
     2670 Greve
     Tlf.: 43 41 00 40
     Pædagogisk leder: Lisbeth Mortensen
    Send en e-mail
    Se Solstrålens hjemmeside

Børnehaven Abels Hus
     Skoleager 3
     2670 Greve
     Tlf.: 43 69 07 19
     Pædagogisk leder: Stine Andersen
    Send en e-mail
    Se Abels Hus hjemmeside

Børnehuset Karlsvognen:

Integreret inst. Prinsesseparken
     Anne Marie Alle 5-6     
     2690 Karlslunde
     Leder: Tina Bredo
     Tlf.: 46 15 21 40
     Send en e-mail
     Hjemmeside

Integreret inst. Eriksminde Børnehus
     Eriksmindevej 22-24
     2670 Greve
     Leder: Anders Heino Christensen
     Send en e-mail
     Hjemmeside
     Tlf. vuggestue: 43 90 43 81
     Tlf. børnehave: 43 90 43 82

Børnehaven Lillebo
     Vårgyvelvej 1 D
     2690 Karlslunde
     Tlf.: 46 15 13 09
     Leder: Frederikke Hecht-Nielsen
     Send en e-mail
     Hjemmeside
 
Integreret inst. Sandrøjel
     Sandrøjel 1-5
     2670 Greve
     Tlf.: 43 90 40 47
     Leder: Janni Klarup Andersen
     Send en e-mail
     Hjemmeside

Integreret inst. Børnehuset Syd
     Gersagerparken 74
     2670 Greve
     Tlf.: 43 90 05 34
     Leder: Tine Engelbrekt Nielsen
     Send en e-mail
     Hjemmeside

Børnehuset Karlslunde Strand:

Den integrerede institution Åsagergård
     Hirseager 2-4
     2690 Karlslunde
     Tlf.: 46150917
     Leder: Jesper Ørnslund Jacobsen 
     Se Åsagergårds Vg. Hjemmeside
     Se Åsagergårds Bh. hjemmeside 

Integreret inst. Strandhuset
     Egedalsvej 25-29
     2690 Karlslunde
     Tlf.: 46152144
     Leder: Jesper Ørnslund Jacobsen 
     Send en mail
     Se Strandhusets hjemmeside

Nældebjerg Børnehus
     Pileås 22
     2670 Greve
     Tlf.: 43 90 10 59
     Leder: Dorthe Priskorn
     Send en e-mail

Greve Privatskoles Børnehave 
     Hundige Bygade 2
     2670 Greve
     Tlf.: 21 20 21 92
     Leder: Birgitte Sans
     Send en e-mail

Lundegårdens frie børnehave 
     Lundegårdshegnet 5
     4030 Tune
     Tlf.: 42 37 23 63
     Leder: Peter Jørgensen 
     Send en e-mail

Kommunale dagtilbud

I Greve Kommune er de kommunale dagtilbud organiseret i 2 distrikter: Distrikt Nord og Distrikt Syd. De ledes overordnet af en distriktsleder. Hvert distrikt består af 11-12 dagtilbud, som hver især til dagligt ledes af en pædagogisk leder. Distriktslederen af Distrikt Syd er også leder af Dagplejen.

Distriktslederen har det overordnede ledelsesansvar for det samlede distrikts pædagogik, budget og administration. De pædagogiske ledere er leder for medarbejderne i det enkelte dagtilbud og er ansvarlig for pædagogik, indhold og kvalitet i det daglige arbejde.

Distriktslederen og de pædagogiske ledere danner et ledelsesteam i det enkelte distrikt. De overordnede principper, værdier og børnesyn bliver drøftet i teamet, som også aftaler, hvordan politiske mål og nye pædagogiske indsatser skal beskrives og implementeres i de enkelte dagtilbud.

Selvejende dagtilbud

De selvejende dagtilbud har etableret sig i 1 distrikt med 5 institutioner. Distriktet hedder Karlsvognen og ledes overordnet af en udviklingsleder og 5 pædagogiske ledere.

Udviklingslederen har den pædagogiske ledelse og instruktion af Karlsvognens fælles aktiviteter, udvikling, administrative ledelse og er dagtilbuddenes repræsentant i samarbejdet med Greve Kommune. De pædagogiske ledere er leder for medarbejderne i det enkelte dagtilbud og er ansvarlig for budget, pædagogik og kvalitet i det daglige arbejde.

Udviklingslederen og de pædagogiske ledere indgår i et ledelsesnetværk.

Derudover er der 4 selvejende dagtilbud, som ikke er en del af et distrikt. Det er Nældebjerg Børnegård, Tjørnelyhuset og Børnehuset Karlslunde Strand. Børnehuset Karlslunde Strand består af Åsagergård og Strandhuset.