Greve Kommune tilbyder frokost til alle kommunens dagpleje- og vuggestuebørn. Derudover får børnehavebørnene frokost i de institutioner, hvor forældrene har ønsket det.

Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitution.

I Greve Kommune tilbydes vuggestuebørnene frokost som en del af dagtilbudsydelsen, og frokosten er indregnet i forældrebetalingen for institutionspladsen med 25 %. Derfor har forældrene ikke mulighed for at fravælge frokosten.

I Greve Kommune tilbydes frokosten til børnehavebørnene ikke som en del af dagtilbudsydelsen og frokosten er som udgangspunkt 100 % forældrefinansieret, men Greve Kommune yder et tilskud på 29 % til nedbringelse af frokosttaksten. Når frokosten ikke tilbydes som en del af dagtilbudsydelsen skal der gennemføres en afstemning blandt forældrene, om de ønsker at fravælge frokostordningen. Afstemningen skal ske hvert andet år og er seneste sket i 2010, 2012 og 2014.

I oktober 2016 gennemføres der igen afstemning blandt forældrene om fravalg af kommunens frokostordning for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2018.

Den forventede frokosttakst for børnehavebørn er pr. 1. januar 2017 udregnet til ca. 483 kr. pr. måned (juli betalingsfri), inkl. kommunalt tilskud.

For yderligere information om frokostordning i Greve Kommunes dagtilbud henvises der til:

Greve Kommunes pjece ”Information om frokostordning i daginstitutioner”.

”Spørgsmål-svar vedr. frokostordning i daginstitutioner”.

”Evaluering af frokost testforløb i fire institutioner i Greve Kommune”.