Siden sommer 2015 har elever på folkeskolerne i Greve Kommune haft et personligt betalingskort, der erstatter kontanter i skolerne, fritidsklubberne og Ungdomsskolen. Her kan du læse mere om ordningen.

Eleven skal scanne betalingskortet ved betaling af fx mad, udflugter eller aktiviteter. For at gøre det let, hurtigt og simpelt at bruge, har kortet ingen pinkode. Til gengæld har kortet billedlegitimation i systemet, der gør misbrug svært. Derudover kan kortet spærres, og der kan bestilles nyt kort, hvis det bliver væk eller knækkes.

Betalingskortet er på størrelse med et dankort, og kan bruges på tværs af skoler, fritidsklubber og ungdomsskolen i Greve Kommune. Forældrene kan indbetale penge på kortet løbende og får samtidig overblik over, hvad pengene bruges til.

Hvis betalingskortet ikke virker, eller der opstår andre problemer, kan du ringe eller skrive til Skolens/Klubbens kontor.

Læs mere i quickguiden til Greves Kommunes betalingskort

Indbetal penge eller tjek saldo her

Spørgsmål og svar

Hvad er et Grevekort?

Grevekort er et betalingskort, som eleven skal bruge i stedet for kontanter til at betale fx mad, udflugter eller aktiviteter i skolen, klubben eller ungdomsskolen.

Der tages ikke imod kontanter på de fleste skoler, fritidsklubber og Ungdomsskolen.

Hvordan får man et betalingskort?

Det første betalingskort bliver gratis udleveret på skolen man er indmeldt. En gang om ugen, tjekkes der om der er kommet nye elever, som skal have kort. Hvis man kun går på en klub, er det lederen af klubben, som sørger for at lave en bestilling af kortet. Det første kort, som udleveres, er selvfølgelig også gratis.

Det er dog kun elever på de skoler, som har kantine, der får udleveret kortet.

Start ved første betalingskort

Når det første betalingskort bliver udleveret, skal ud logger du ind på http://grevekortet.greve.dk

Her er barnets navn automatisk oprettet. Du skal nu sætte penge ind på kortet, for at det kan benyttes. Pengene er straks på kortet. Det vil sige, hvis der indsættes penge på kortet om aftenen, virker det næste morgen.

Du skal indberette din mail-adresse. Dette er vigtigt, således at du kan få tilsendt et nyt password, i tilfælde af, at du har glemt din nuværende kode. Mail-adressen bruges ligeledes til advisering af lav saldo.

Hvor henvender jeg mig, hvis der er problemer med betalingskortet?

Hvis betalingskortet ikke virker, eller der opstår andre problemer, kan du ringe eller skrive til skolens eller klubbens kontor.

Hvordan bruges Grevekortet?

Grevekortet er på størrelse med et Dankort har og en NFC chip (trådløs netværksforbindelse) i sig. Når barnet køber mad, betaler for udflugter eller aktiviteter på skolen eller fritidsklubben fører de kortet henover en scanner. Personalet på skolen/klubben, har en skærm, hvor der fremkommer navn, nummer og billede legitimation af kortholder.

Forældre kan på Grevekortet.greve.dk følge med i barnets forbrug under ”Kantinesaldo”, ligesom der kan indsættes penge, spærre kortet, indsætte lav saldo alarmering og bestille nyt kort.

Hvor kan kortet bruges?

Kortet kan benyttes på de af Greve Kommunes folkeskoler (som har kantine), fritidsklubber og Ungdomsskolen.

Hvordan er sikkerheden på kortet?

Der er ikke pinkode på kortet. Men til gengæld bliver der anvendt et billede af eleven fra skolernes/klubbernes eksisterende system, som billedlegitimation, således kan personalet se, om det er elevens eget kort, der anvendes.

Hvis der ikke allerede findes et eksisterende billede, kan skolen/klubben uploade et billede af eleven.

For at forebygge, at betalingskortet kan misbruges af andre, kommer billedet op på skærmen, når kortet bliver brugt.

På selve kortet er der også et unikt nummer, som tilhører lige netop det barn, ligesom der er fornavn og efternavn på det.

Det er kortejerens ansvar, hvis kortet forsvinder eller bliver beskadiget.

Må jeg lave hul i kortet til f. eks keyhanger?

Der må ikke laves huller mv. i kortet. Der sidder NFC chip (sensorer) i hele kortet, hvor huller mv. vil påvirke læsbarheden, og kortet ikke vil kunne anvendes.

Det er kortejerens ansvar, hvis kortet bliver beskadiget.

Hvor og hvordan indbetaler jeg penge på betalingskortet?

Som forælder logger du ind på http://grevekortet.greve.dk og indbetaler et beløb på betalingskortet under menupunktet Kantinesaldo. Det kan du gøre på din smartphone, tablet eller computer, så længe der er forbindelse til internettet.

På siden finder du en kontooversigt, så du kan se, hvad der er blevet købt.

Det er også her, du kan genbestille et betalingskort. Der er et maksimalt beløb på, hvor meget du kan indbetale ad gangen. Her kan vælges imellem 50, 100, 250 og 500 kr.

Kortet kan ikke overtrækkes.

Kan kortet overtrækkes?

Det er ikke muligt at benytte kortet, hvis der ikke er penge på kortet. Så der kan altså ikke laves overtræk på det.

Hvordan får jeg udbetalt pengene fra betalingskortet?

Hvis eleven ikke længere har brug for betalingskortet, kan kontoens ejer få en elektronisk tilbageførsel af saldoens restbeløb.

Det sker ved at sende en mail til cboregnskab@greve.dk ( postekassen til ØI Regnskab ) med oplysning om nummer på kortet, barnets navn, samt cpr.nr. (Nemkonto) til den forældre, som skal have udbetalt beløbet.

Der kan gå op til fem bankdage, før udbetalingen er tilgængelig på din konto.

Hvorfor er der et gebyr på betalingskortet?

Der tillægger et gebyr for Dankort-transaktioner jf. gældende prisliste fra Nets. Dankort-transaktioner er når der indbetales penge på Greve-kortet. Der betales ikke ved brugen af kortet.

Gebyret er altså udelukkende til NETS, og går hverken til Greve Kommune eller firmaet bag kortet BUANCO.

Er udlevering af betalingskortet gratis?

Ja, det første betalingskort er gratis. Hvis eleven mister betalingskortet, skal I bestille et nyt på http://grevekortet.greve.dk

Det koster 50 kr. og betales via saldoen på ens kort. Det fysiske kort bliver sendt med posten til skolen/klubben, hvor barnet er indskrevet.

Kan jeg få besked når der er lav saldo på mit barns kort?

Ja, det er muligt at få tilsendt en mail, når der er lav saldo på dit barns kort. Det gøres under Mine stamdata på grevekortet.greve.dk. Her sættes et flueben i ”Lav saldo Alarmering” og du indsætter selv beløbet til den ønskede værdi. Når kontoen kommer under dette beløb, sender systemet automatisk en besked til den mail, du har registeret på kontoen.

Hvad gør man, hvis man har mistet kortet?

Hvis eleven har mistet sit betalingskort, skal du logge ind grevekortet.greve.dk og spærre betalingskortet.

Når du er logget ind, klikker du på "Mine stamdata", og herefter "Spær kortet". Det kan være en god idé at starte med at spærre kortet og vente to-tre dage, før du bestiller et nyt kort, for at se, om det gamle kort dukker op igen.

Du har mulighed for at bestille et nyt betalingskort.

Klik på "Bestil nyt kort”. Det koster 50 kr. at genbestille betalingskortet. Det betales via saldoen på ens kort.

Kortet får samme kortnummer, som tidligere. Kortet bliver sendt med posten til skolen eller klubben, hvor barnet er tilmeldt.

Kortet kan genaktiveres ved at man fjerner fluebenet i Spær kortet.

Hvad gør man hvis man finder sit kort igen?

Hvis man blot har spærret sit kort på grevekortet.greve.dk, kan man fjerne fluebenet i Spær kort (under stamoplysninger).

Hvis man derimod har bestilt et nyt kort, så vil selve det fysiske kort, få samme kortnummer, men det er en ny kortserie med ny NFC chip i kortet. Så det tidligere kort kan ikke benyttes, af sikkerhedsmæssige årsager. Derfor kan det gamle kort kasseres.

Vi er skilt- kan vi begge se saldo, forbrug og indsætte penge?

Det er muligt for mere end en forælder at indbetale penge på kortet. Indbetalingen tilgår barnets kort, som kun har én konto tilknyttet pr. barn.

Hvis flere forældre gerne vil have en mail ved lav kantinesaldo, og skal kunne tjekke barnets forbrug, så skal man blot sætte et semikolon tegn ; imellem mailadresserne, så er det muligt at få registeret flere mailadresser på kortet.

Kan jeg bestille flere kort?

Grevekortet er tilknyttet den enkelte elev. Der benyttes ikke cpr. nr. i systemet, men der er tilknyttet et unikt nummer pr elev. Der kan kun være 1 aktivt kort pr. elev.

Kan der oprettes flere kontoer til kortet?

Det er muligt at indbetale fra flere kontoer på kortet, men der er kun én konto tilknyttet hvert barn.

Hvad gør jeg hvis jeg har glemt min password til grevekortet.greve.dk

Glemmer du dit password til hjemmesiden grevekortet.greve.dk, kan du selv på forsiden af grevekortet.greve.dk trykke på linket ”Har du glemt dit brugernavn eller password”. Så får du tilsendt oplysninger på den mailadresse du har skrevet i Stamoplysninger.

Her kan du også ændre password. Så vil du modtage dit brugernavn og password i en mail.