Modersmålsundervisning i Greve Kommune

Greve Kommune tilbyder modersmålsundervisning til elever fra lande inden for EU og EUS, som lovgivningen forpligter til.

Kommunen tilbyder undervisning i spansk og polsk.

Modersmålsundervisningen i spansk foregår på Krogårdskolen fredag efter skoletid

Modersmålsundervisningen i polsk foregår på Damagerskolen onsdag og fredag efter skoletid

Der skal mindst være 12 elever for at oprette et hold.

Hvis der ikke er elever nok, kan eleverne tilbydes undervisning i en anden kommune, som har oprettet modersmålsundervisning i det pågældende sprog.

Eleverne skal opfylde flg. krav for at kunne deltage i undervisningen, jf. gældende bekendtgørelse nr. 665 af 20/6/ 2014:

  • 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Herudover finder bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse for undervisningspligtige børn, i hvis hjem færøsk eller grønlandsk benyttes.

 

Tilmeldingsskemaet, der skal anvendes til tilmeldingen, kan downloades fra downloadboksen til højre.

 

Tilmelding og spørgsmål skal ske til:

Konsulent for tosprogede elever Vinie Hansen

Konsulent for tosprogede elever,

Center for Dagtilbud & Skoler

Tlf. 43979324, mobil 40227890

E-mail: vih@greve.dk