hvad_kan_vi_tilbyde_451x220

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Jerismosevej 95
2670 Greve
Tlf.43 97 37 70
pprgreve@greve.dk

PPR kan tilbyde:

  • fagspecifikke undersøgelser, vurderinger og rådgivning af børn og unge mellem 0 og 18 år. For fysioterapeuterne er det 0 – 6 år samt skolebørn med vidtgående fysiske eller psykiske handicaps.

  • Rådgivning til forældre.

  • Rådgivning til skoler, institutioner og gymnasiet.

  • Rådgivning til Familieafdelingen.

  • Rådgivning til specialskoler og specialtilbud.

  • Åben Rådgivning på PPR til børn, unge og familier.

  • Undervisning og samtaler med børn.

  • Fremsætte forslag til specialundervisning efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2.

  • Henvise til relevante undersøgelses- og behandlingstilbud samt medvirke ved etablering af tilbud til børn med særlige behov.

  • Vejledning i og støtte til arbejdet med inklusion.