Greve Kommune har en vifte af tilbud der er rettet mod børn og unge der har brug for en særlig støtte i skolen

Tre specialskoler i Greve Kommune

I Greve Kommune er der 3 specialskoler, som elever kan visiteres til gennem Familierådgivningen i Center for Børn & Familier

Bugtskolen
Kirkemosegård

Visitionstilbud i skolen

I Greve Kommune kan der visiteres til forskellige tilbud i skolen. Dette sker oftest gennem visitation hos Familierådgivningen eller PPR

Skolesundhedsplejerske
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Gadeteam