I Inklusions- og ressourceteamet er der ansat uddannede støttepædagoger med en bred faglig viden om børn i udsatte positioner.

Støttepædagogerne arbejder med mange forskelligartede opgaver, hvor inklusion er i fokus.

Størstedelen af de børn, der har støttepædagog, er fuldt integrerede i institutionerne, men der findes også børn med beslægtede problematikker, der er samlet i mindre grupper.

Ansøgning

Indstillinger til støttepædagog kan foretages af daginstitutionen i samarbejde med ressourcepædagoger og med involverede PPR medarbejdere, altid i samråd med forældrene.

Visitation

Ansøgninger til støttepædagog behandles i visitationsudvalget, som består af repræsentanter fra PPR og daginstitutionsledere, som behandler ansøgningerne samlet to gange årligt.