Børnehaven Abels Hus (2-6 års institution)
     Skoleager 3
     2670 Greve
     Tlf.: 24 25 55 26
Pædagogisk leder: Kim Ladefoged
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     Se Abels Hus hjemmeside

Naturbussen v/Skovhuset
     Lundemosen 38
     2670 Greve
     Pædagogisk leder: Susanne Christensen
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     Se Mosebos hjemmeside

Vesterbo (2-6 års institution)
     Vestergårdsvej 2-4
     2670 Greve
     Tlf.: 40 24 29 93
     Pæd. leder: Jonas Grundtoft-Lund
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     Se Vesterbos hjemmeside

Damhuset
    Afd. Dammen, Blågårdsvej 106, 2670 Greve, tlf. 43 40 47 00
    Afd. Damager, Blågårdsvej 102, 2670 Greve, tlf. 43 61 10 75
    Pædagogisk leder Jacob Skovlod Nielsen       tlf. 20 53 52 50
    Vuggestue madordning: JA
    Børnehave frokostordning: NEJ
    Send en e-mail
    Se Dammens hjemmeside

Eriksminde børnehus (selvejende)
     Eriksmindevej 22-24
     2670 Greve
     Tlf.: 43 90 43 82
     Tlf. vug.: 43 90 43 81
     Leder: Anders Heino Christensen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     Se Eriksminde Børnehus hjemmeside

Grevekæret
     Afd. Grevehaven, Hedevangen 2, 2670 Greve, tlf. 43 90 31 15
     Afd. Kæret, Rønnebærkæret 1, 2670 Greve, tlf. 43 97 39 36 
     Pædagogisk leder: Charlotte Mikkelsen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en mail
     Se Grevehavens hjemmeside
     Se Kærets hjemmeside

Holmebo
     Nældebjergvej 2
     2670 Greve
     Tlf.: 43 69 01 43
     Pædagogisk leder: Susanne Bournonwille
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     Se Holmebos hjemmeside

Hundige Musikbørnehus - Sanglærkerne
     Vuggestueafdeling, Krogårdsvej 1, 2670 Greve, tlf. 43 90 93 78
     Børnehaveafdeling, Vangeleddet 11, 2670 Greve, tlf. 43 90 20 19
     Pædagogisk leder Anders Jerger
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     Se Krogårdens hjemmeside

Kernehuset
     Grønlykkeparken 35
     2670 Greve
     Tlf.: 43 90 05 47
     Pædagogisk leder: Susan Lykke Jensen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     Se Kernehusets hjemmeside

Lillebo (selvejende)
     Vårgyvelvej 1 D
     2690 Karlslunde
     Tlf.: 46 15 13 09
     Leder: Frederikke Hecht-Nielsen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     Se Lillebos hjemmeside

Lunas Ark
     Hundigegårdsvej 16
     2670 Greve
     Tlf.: 22 45 82 44
     Pædagogisk leder: Margit Lykke Jørgensen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     Se Lunas Ark hjemmeside

Lundebo
     Lundegårdshegnet 7
     4030 Tune
     Tlf.: 40 24 29 03
     Pædagogisk leder: Jonas Gundtoft-Lund (Konstitueret)
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     Se Lundebos hjemmeside

Møllehaven
     Møllehaven 6
     2690 Karlslunde
     Tlf.: 43 97 33 60/33 62
     Pædagogisk leder: Doris Bønløkke Hansen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     Se Møllehavens hjemmeside

Nova
     Hundige allé 13
     2670 Greve
     Telefon 43 90 91 61
     Pædagogisk leder: Birgitte Lund Palsøe
     Vuggestue madordning: NEJ
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     Se Novas Bh. hjemmeside

Prinsesseparken (selvejende)
     Anne Marie Alle 5-6
     2690 Karlslunde
     Tlf.: 46 15 21 40
     Leder: Tina Bredo
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     Se Prinsesseparkens hjemmeside

Sandrøjel (selvejende)
     Sandrøjel 1-5
     2670 Greve
     Tlf.: 43 90 40 47
     Leder: Janni Klarup Andersen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     Se Sandrøjels hjemmeside

Skattekisten
     Jerismosevej 95
     2670 Greve
     Tlf.: 21 33 86 05/21 33 86 83
     Pædagogisk leder: Charlotte Granhøj
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     Se Trylleskovens hjemmeside

Skovhuset
    
Afd. Mosebo, Lundemosen 38, 2670 Greve, tlf. 24 77 61 10
     Afd. Vibemosen, Vibemosen 14-20, tlf. 41 12 76 46 
     Pædagogisk leder: Susanne Christensen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Mosebo har ingen frokostordning
     Send en e-mail
     Se Mosebos hjemmeside

Solstrålen
     Blågårdsvej 98
     2670 Greve
     Tlf.: 43 41 00 40
     Pædagogisk leder: Lisbeth Mortensen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
      Se Solstrålens hjemmeside

Strandhuset (selvejende)
     Egedalsvej 25-29
     2690 Karlslunde
     Tlf.: 46 15 21 44
     Pædagogisk leder: Gitte Nielsen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     Se Egedal/Strandhus hjemmeside

Tjørnelyhuset (selvejende)
     Tjørnelyparken 39
     2670 Greve
     Tlf: 43 90 68 14
     Leder: Helena Lindehammer
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     Se Tjørnelyhusets hjemmeside

Toftegården
     Hundigevænget 1
     2670 Greve
     Tlf.: 21 84 39 20
     Pædagogisk leder: Stine Andersen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: NEJ
     Send en e-mail
     Se Toftegårdens hjemmeside

Troldebo
     Tjurgården 215 B
     2670 Greve
     Tlf.: 43 90 38 51
     Pædagogisk leder: Gitte Sundgaard - 30528177
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en e-mail
     Se Troldebos hjemmeside

Troldehøjen
    
Afd. Nørregade 23 A, 4030 Tune
     Afd. Tunehøj 1, 4030 Tune
     Tlf.: 46 13 82 96
     Pædagogisk leder: Pia Fokdal
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA

     Send en e-mail
     Se Junglens hjemmeside

     Send en e-mail
     Se Nørregårdens hjemmeside

Åsagergård (selvejende)
     Hirseager 4
     2690 Karlslunde
     Tlf.: 46 15 09 17
     Pædagogisk leder: Gitte Nielsen
     Vuggestue madordning: JA
     Børnehave frokostordning: JA
     Send en mail
     Se Åsagergårds hjemmeside - børnehave
     Se Åsagergårds hjemmeside - vuggestue

Kommunale dagtilbud

I Greve Kommune er de kommunale dagtilbud organiseret i 2 distrikter: Distrikt Nord og Distrikt Syd. De ledes overordnet af en distriktsleder. Hvert distrikt består af 11-12 dagtilbud, som hver især til dagligt ledes af en pædagogisk leder. Distriktslederen af Distrikt Syd er også leder af Dagplejen.

Distriktslederen har det overordnede ledelsesansvar for det samlede distrikts pædagogik, budget og administration. De pædagogiske ledere er leder for medarbejderne i det enkelte dagtilbud og er ansvarlig for pædagogik, indhold og kvalitet i det daglige arbejde.

Distriktslederen og de pædagogiske ledere danner et ledelsesteam i det enkelte distrikt. De overordnede principper, værdier og børnesyn bliver drøftet i teamet, som også aftaler, hvordan politiske mål og nye pædagogiske indsatser skal beskrives og implementeres i de enkelte dagtilbud.

Selvejende dagtilbud

De selvejende dagtilbud har etableret sig i et distrikt med 4 institutioner. Distriktet hedder Karlsvognen og ledes 4 pædagogiske ledere.

Derudover er der 3 selvejende dagtilbud, som ikke er en del af et distrikt. Det er Tjørnelyhuset og Børnehuset Karlslunde Strand. Børnehuset Karlslunde Strand består af Åsagergård og Strandhuset.

Vuggestuen er for børn fra 0-3 år

I vuggestuen lægges der vægt på omsorg og tryghed for det lille barn. Hverdagen byder på forskellige aktiviteter som støtter børnenes alsidige udvikling, så som lege og få venner, rim og remser, sang, højtlæsning, bygge med klodser, male og tegne, være ude på legepladsen og småture primært i nærmiljøet.

Børnehaver er for børn fra 3-6 år

I børnehaven lægges der vægt på omsorg og tryghed. Børnene støttes i deres personlige udvikling og udvikling af sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse og kulturelle udtryksformer.

Der lægges endvidere vægt på at barnet oplever og lærer om natur og naturfænomener, samt om kulturelle værdier. 

Integrerede institutioner er for børn fra 0-6 år

Integrerede institutioner er for børn fra 0-6 år. Mange integrerede institutioner har aldersopdelt børnene i 0-3 og 3-6 år, dog har nogle få blandede børnegrupper.

Der lægges vægt på aldersvarende omsorg for børnene og for børnenes tryghed i hverdagen. Børnene støttes aldersvarende i deres personlige udvikling og udvikling af sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse og kulturelle udtryksformer.

Der lægges endvidere vægt på at barnet oplever og lærer om natur og naturfænomener, samt om kulturelle værdier.