Forældrebestyrelsens opgave er, i samarbejde med personalet, at fastlægge principper for institutionens arbejde, mens institutionslederen træffer konkrete beslutninger.

Retningslinierne skal altid holde sig indenfor de mål og rammer som Byrådet har besluttet.
Forældrebestyrelsen er med til at fastlægge den pædagogiske linje og principperne for det pædagogiske arbejde.
Det betyder, at forældrebestyrelsen har indflydelse på følgende områder:

Prioritering af institutionens aktiviteter:

Eksempler på hvad der kan lægges speciel vægt på: 

 • udendørsliv 
 • motorisk udvikling 
 • sproglig stimulering 
 • kreativitet 
 • det musiske 
 • eller noget helt andet

Fastsættelse af pædagogiske principper:

Eksempler på pædagogiske principper: 

 • arbejde med emner/temaer 
 • inddrage børnene i planlægningen i den udstrækning det er muligt 
 • arbejde med økologi 
 • arbejde med sund kost 
 • inddrage børnene i det praktiske arbejde

Der kan også være tale om, at forældrebestyrelsen medvirker ved fastlæggelse af principper for:

 • afholdelse af fødselsdage i institutionen 
 • hvilke typer legetøj der skal indkøbes til institutionen
 • om børnene må have deres eget legetøj med 
 • og mange andre emner