Hvorfor låne på Legeteket.

Greve Legetek har et stort udvalg af forskellige materialer. Du vil få mulighed for at prøve materialerne sammen med barnet og sprogpædagogen, inden du låner det med hjem.

Materialerne kan styrke barnets udvikling gennem leg. Der er mulighed for at styrke kroppens fysiske funktioner, såsom sanser, balance, hukommelse, fin- og grovmotorik. Du skal bruge Legeteket, når dit barn har brug for en særlig indsats. Du kan her se nogle af de forskellige materialer, der kan lånes på Legeteket.