Finmotorik_02

Kontakt

Leila Sabry
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.21248928
lsy@greve.dk

Forskellige materialer der udvikler sanser og specielt finmotorikken

Finmotorikken kan udvikles samtidig med sproget, en del af materialerne bruges til flere sanser.

Når du leger med dit barn og taler om det barnet gør udvikles sproget og motorikken.