Spil hvor du udvilkler sproget

Disse spil har barnet brug for en samtale partner så barnet både lære at skiftet til at tale og til selv at tale.

Dette gøres ved hele tiden at lære barnet nye ord. Barnet lærer ordene gennem oplevelser. Når vi gør dagligdagsting med barnet, når vi går tur, når vi leger, når vi eksperimenterer med ord og ting. Vi skal overfor barnet sætte ord på, hvad vi gør og ligeledes gennem uddybende forklaringer sætte ord på, når barnet stiller spørgsmål. Vær opmærksom på, at forklaringerne skal være rimelige i forhold til barnets alder. Vi skal tale med barnet ikke til barnet. Jo bedre begrebsapparat, jo bedre sprogligt fundament giver vi barnet. Dette vil senere lette barnets læseindlæringen.