Den sociale udvikling fremmes i samvær med andre børn og voksne.

Sociale udvikling

For at kunne indgå i socialt samvær, er det vigtigt at have en god intra- og interpersonel intelligens. En god intrapersonel intelligens, fordi denne intelligens er med til at bevidstgøre barnets billede af sig selv. Barnet kan derefter indgå i sociale sammenhænge med dette ”jeg” billede. Dette ”jeg” billede kan vi tydeliggøre for barnet, ved at invitere barnet med ind med til forskellige spil hvor fælles skabet er i højsæde f.eks. Happelappeland. Barnet bliver bevidst stimuleret på flere udviklingsområder.