Børn, bosat i kommunen, med særligt behov og deres forældre.

Derud over kan fag-personer, der arbejder med børn der har et særligt behov kan låne materialer fra legeteket.

Legeteket er et tilbud til børn med særlige behov, som har brug for ekstra hjælp og støtte i deres udvikling.

Du behøver ikke som forældre eller fag-person ikke at have en særlig henvisning for at benytte Legeteket, du bliver registeret som bruger af Legeteket, men barnet bliver ikke registeret andre steder. Barnet skal have bopæl i Greve Kommune for at låne gratis på Greve Legetek.

Bor I ikke i Greve Kommune og barnet har et særligt behov, kan du låne mod en mindre bruger betaling.