Nogle børn har brug for ekstra stimulation for at udvikle et godt og varieret sprog og deres begrebsverden. Gode pædagogiske materialer er et godt redskab til tilegnelse af disse kompetencer. 

Børn lærer gennem leg og spil. Barnet kan få en målrettet stimulering med en ekstra indsats, og kan udvikle de manglende færdigheder.

Når børn leger, så lærer og udvikler de sig på alle niveauer. Legen er barnets tilgang til verden. Legen er en stor del af et barns univers. Derfor må legen aldrig glemmes, da den er en stor forudsætning for barnets generelle udvikling.