Sprogscreening og sprogstimulering af tosprogede småbørn.

Hvis dit barn har brug for sprogstimulering, kan du læse mere her.

Ifølge Dagtilbudsloven §11 Stk 2 skal der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver en formodning om at barnet har brug for sprogstimulering.
Hvis barnet ikke er indmeldt i dagtilbud sprogvurderes barnet efter aftale i hjemmet.

Hvis barnet efter vurdering har behov iværksættes der særlig sprogstimulering, som finder sted i barnets institution. Det er lederens ansvar at det bliver iværksat, og det anbefales at der i hver institution er ” en sprogansvarlig medarbejder”, som har en specifik viden om det tosprogede barns sprogtilegnelse, og at arbejdet bliver planlagt og systematiseret.

Anderledes fordeling af tosprogede børn og etnisk danske børn
Det er af byrådet i Greve kommune besluttet, at fordeling mellem tosprogede børn og etniske danske børn i fremtiden skal være anderledes. Det tilstræbes at der i hver institution er maksimalt 25 % tosprogede børn med særligt behov for sprogstimulering.

Ord sætter spor

Siden 2009 har 13 institutioner og Greve kommunes 15 timers sprogtilbud, nu 30 timers tilbud FOKUS arbejdet med Dialogisk oplæsning som sprogstimuleringsmetode.

Institutionerne har fået udleveret tre bogkasser til følgende aldersgrupper, 2- 4 år (15 bøger ) 4-5 år (25 bøger)5- 6 år (26 bøger)

En gang om året gennemgås boglisterne i samarbejde med repræsentanter fra Greve Bibliotek med henblik på at supplere så vidt det er muligt.

Siden start er kasserne blevet suppleret 12 bøger, og der er afholdt 4 inspirations / temadage med ekstern oplægsholder.

Dialogisk oplæsning er en oplæsningsmetode hvor børnene inddrages som aktive medfortællere af historien, og skaber derigennem gode muligheder for sprogudvikling. Børnene er aktive medfortællere af bogen, og de voksne støtter børnene gennem åbne spørgsmål og feedback. Den voksnes rolle er at opmuntre og støtte barnet i at bruge sproget og udvide sit sprog. Det gøres ved at stille spørgsmål til historien og til billederne, stille uddybende spørgsmål og udvide barnets svar.

Bøgerne skal læses sammen med tosprogede børn, der efter sprogscreening i Børnehaven viser behov for en særlig tilrettelagt sproglig indsats. I den forbindelse skal bøgerne bruges som et pædagogisk sprogstimuleringsredskab, og ses som en metode til at systematisere og kvalificere sprogarbejdet i institutionerne. At arbejde med Dialogisk oplæsning forventes i øvrigt at have indflydelse på alle børn, der har behov for at få styrket deres sproglige udvikling.

Det pædagogiske arbejde med billedbøger og fortællinger har i særlig grad positiv indflydelse på børnenes leksikale kompetencer, ordforråd og begrebsudvikling.

En god dialog omkring en billedbog forudsætter, at både børn og voksne kender historien på forhånd. Derfor må en bog læses op mindst en gang, gerne flere gange uden for mange afbrydelser undervejs. De næste gange inddrages børnene mere og mere som aktive medfortællere af historien

God dialogisk oplæsning kræver forberedelse. Flere af de medvirkende institutioner har efterhånden fået implementeret og struktureret oplæsningen i hverdagen så både etsprogede og tosprogede for glæde af bøgerne.

For institutioner der har lyst til at arbejde med dialogisk oplæsning er det muligt at låne bogkasser og få vejledning på Greve Legetek, Gersager Allé 1, for aftale kontakt Bente Henschel på telefon 43 97 92 96, Beh@greve.dk

Greve Legetek

Legeteket er et tilbud til børn med særlige behov. Legeteket har en samling af pædagogisk legetøj, sprogstimulerende og sansemotoriske materialer.

Forældre og personale fra dagtilbud kan gratis låne materialer. Der er en sprogpædagog tilstede, som kan give råd og vejledning til brugeren.

Pjece om Greve legetek