Dagtilbudsloven giver fra 1. januar 2019 forældre på barsels- og forældreorlov mulighed for at få en 30 timers deltidsplads til deres øvrige børn i husstanden.

Ifølge dagtilbudsloven har forældre, der holder barsels- eller forældreorlov, mulighed for en deltidsplads på 30 timer om ugen til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Forældrenes ret hertil bortfalder, hvis barselsperioden afbrydes med mere end 5 uger.

Deltidspladser på 30 timer om ugen i forbindelse med barsels- og forældreorlov skal tilbydes i både kommunale og selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner og dagplejen, hvis forældrene ønsker det og lever op til kravene.

Ifølge lovgivningen skal byrådet fastsætte og offentliggøre retningslinjer for deltidspladser, herunder frister og procedurer i forbindelse med ansøgning og forældrenes oplysningspligt. Privatinstitutioner skal selv fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser på 30 timer om ugen.

Forældrenes ansøgning om en deltidsplads skal sendes til opholdskommunen, og forældrene skal angive den periode, de ønsker deltidspladsen.

Greve Kommunes retningslinjer for 30 timers deltidspladser ved barsels- og forældreorlov kan ses her: LINK til retningslinjer