Kombinationstilbud til forældre med skæve arbejdstider

Dagtilbudsloven giver nu forældre til mindre børn mulighed for pasning uden for dagtilbuddenes normale åbningstid.

Forældre får nu mulighed for, at deres barn kan gå i et dagtilbud samtidig med, at forældrene får tilskud til at få barnet passet uden for normal åbningstid. Forældrene vælger selv, hvem de vil have til at passe barnet, når de har brug for pasning uden for åbningstiden.

Tilbuddet hedder et kombinationstilbud og er en kombination af en dagtilbudsplads og fleksibel pasning, hvor børn kan gå i deres trygge og vante dagtilbud og samtidig blive passet af en person de kender, når forældrene arbejder på skæve tidspunkter.

Forældrene skal kunne dokumentere, at de har et arbejde, der gør, at de har behov for pasning udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid. De skal mindst have et pasningsbehov på ti timer i gennemsnit om ugen, og så må kombinationstilbuddet samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud.

Kommunen skal ifølge dagtilbudsloven godkende pasningsaftalen mellem forældrene og den fleksible børnepasser og føre tilsyn med ordningen. Det er et krav, at der tales dansk i den fleksible pasningsordning.

Fakta:

Hvis begge forældre eller en eneforsørger har et arbejdsbetinget behov, har de ret til et kombinationstilbud. Forældrenes dokumentation for, at de har et arbejdsbetinget behov, kan fx bestå af en arbejdsgivererklæring, vagtplaner eller lignende, som skal indsendes i forbindelse med ansøgningen.

Det er Greve Kommune, der skal godkende ansøgninger om kombinationstilbud. Ansøgningsproceduren for kombinationstilbuddet kan ses her