Sådan kan du få tilskud til at passe dine egne børn

 • Fra den 1. januar 2020 er tilskuddet 6.231,- kr. pr. måned.
 • Tilskuddet kan først udbetales fra det tidspunkt, hvor barnet kan optages i et kommunalt dagtilbud.

Derfor er det vigtigt, at dit barn er skrevet op til institution

 • Tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år per barn, med start d. 1. eller 16. i måneden, og opsigelse d. 15. eller 30./31. i måneden.
 • Tilskuddet kan ydes for børn i alderen 24 uger til barnet fylder 3 år
 • Der kan højst udbetales tre tilskud til samme husstand
 • Det samlede tilskud per husstand må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge
 • Den forældre, der modtager tilskuddet, kan ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtage overførselsindkomst, herunder SU
 • Tilskuddet beskattes som A-indkomst (der beregnes ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller den særlige pensionsopsparing)
 • Ansøgeren skal have opholdt sig i landet i syv ud af de sidste otte år. Kravet gælder dog ikke EU/EØS-borgere
 • Kommunen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tildelt tilskud til selv at passe barnet, hvis hensynet til barnet taler for, at det skal optages i et dagtilbud
 • Du optjener ikke feriepenge mens du modtager tilskud til pasning af egen barn

Hvordan søger jeg?

Du kan ansøge ved at udfylde den digitale blanket her på siden og indsende den direkte til kommunen. Blanketten kan udfyldes både med og uden NemID.