Grevekæret

Grevekærets handleplan for magtanvendelser med skriftligt svar juli 2021

Opfølgning på anvisninger juni 2021

Grevekærets handleplan maj 2021

Tilsynsrapport Grevekæret marts 2021

Tilsynsrapport tidl. Grevehaven oktober 2017

Tilsynsrapport Kæret oktober 2017

 

Holmebo

Tilsynsrapport Holmebo marts 2021

Tilsynsrapport Holmebo september 2019

Tilsynsrapport Holmebo (Basisgruppe) 2018

 

Lundebo

Lundebos handleplan med skriftligt svar juni 2021

Opfølgning på anvisning Lundebo maj 2021

Opfølgning på anvisning Lundebo januar 2021

Tilsynsrapport Lundebo oktober 2020

Tilsynsrapport Lundebo oktober 2017

 

Møllehaven

Afsluttende opfølgning på anvisning februar 2021

Opfølgning på anvisning december 2020

Møllehavens handleplan 2020

Tilsynsrapport Møllehaven november 2020

Tilsynsrapport Møllehaven oktober 2017

 

Skattekisten

Afsluttende opfølgning på anvisning marts 2021

Skattekistens handleplan februar 2021

Tilsynsrapport Skattekisten november 2020

Uanmeldt tilsyn tidl. Elverhøj april 2018

Tilsynsrapport tidl. Elverhøj (Basisgruppe) 2018

Tilsynsrapport tidl. Elverhøj oktober 2017 (skal læses sammen med "Tilsynsrapport tidl. Trylleskoven")

Tilsynsrapport tidl. Trylleskoven oktober 2017 (skal læses sammen med "Tilsynsrapport tidl. Elverhøj")

Ovenstående er gældende da Grevehaven, Elverhøj og Trylleskoven tidligere var en samdriftsinstitution under samme leder.

 

Skovhuset

Tilsynsrapport Skovhuset og Naturbussen november 2020

Tilsynsrapport Vibemosen november 2017

 

Troldehøjen

Troldehøjens handleplan for struktur for møder juli 2021

Troldehøjens handleplan for forældresamarbejde juli 2021

Opfølgning på anvisninger Troldehøjen maj 2021

Tilsynsrapport Troldehøjen marts 2021

Uanmeldt tilsyn Troldehøjen februar 2020

Uanmeldt tilsyn Troldehøjen december 2019

Uanmeldt tilsyn Troldehøjen februar 2019

Tilsynsrapport tidl. Junglen januar 2018

Tilsynsrapport tidl. Nørregården januar 2018

 

Vesterbo

Opfølgning på anvisning april 2021

Handleplan Vesterbo april 2021

Opfølgning på anvisning marts 2021

Tilsynsrapport Vesterbo december 2020

Uanmeldt tilsyn Vesterbo marts 2018

Tilsynsrapport Vesterbo 2017

 

Greve kommune har i 2020 udviklet et nyt pædagogisk tilsynskoncept. Det nye tilsynskoncept skal sikre, at der føres kontrol samtidig med, at tilsynet skal bidrage til udviklingen af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene.

Det pædagogiske tilsyn består af tre hovedfaser:

  • Forberedelse inden tilsyn
  • Tilsynet
  • Opfølgning på tilsynet

Forberedelse inden tilsynet: 

Inden tilsynet udfylder den pædagogiske leder med inddragelse af de pædagogiske medarbejdere et skriftligt materiale. I det skriftlige materiale indgår et afsnit, som repræsentanter for forældregruppen udfylder. Det skriftlige materiale indgår i den færdige tilsynsrapport.

Tilsynet:

Center for Dagtilbud & Skoler forventer, at der deltager to pædagogiske konsulenter som tilsynsførende under hvert tilsyn. De tilsynsførende anvender en observationsguide, som centret har udarbejdet. Observationsguiden tager udgangspunkt i, hvad der forskningsmæssigt kendetegner kvalitet i dagtilbud.

De tilsynsførende observerer hver 15 minutter på de enkelte stuer. Derudover afsættes 15 minutter til observation på legepladsen og fællesarealer. Hvis dagtilbuddet har en basisgruppe, øges observationstiden med 30 minutter for hver af de tilsynsførende. Det betyder, at observationstiden pr. tilsynsførende varierer fra 1,5 time op til 4 timer og 15 minutter.

For at styrke børneperspektivet vil de tilsynsførende blive vist rundt af en lille gruppe børn, som præsenterer dagtilbuddet set med deres øjne. Børnenes perspektiver indgår i den efterfølgende dialog.

Efter observationerne afholdes en dialogsamtale, hvor den pædagogiske leder, distriktsleder, medarbejderrepræsentanter, forældrerepræsentanter og de tilsynsførende deltager.

Opfølgning på tilsynet:

På baggrund af det skriftlige materiale, børnenes rundvisning, observationerne og dialogsamtalen udarbejder de tilsynsførende en tilsynsrapport, der bliver offentliggjort her på siden. I tilsynsrapporten vil de tilsynsførende beskrive udviklingstiltag og eventuelt give anvisninger, som styrker den pædagogiske kvalitet. 

Udover tilsynsrapporten er der en ledelsesmæssig opfølgning på tilsynet, en fælles dialog i distrikterne og en kvalitets- og effektsamtale med Center for Dagtilbud & Skolers ledelse.

Opfølgning på anvisninger:

Hvis et dagtilbud får en eller flere anvisninger, vurderes det på et koordineringsmøde i Center for Dagtilbud & Skoler, hvornår og hvordan der følges op på anvisningen. Til et koordineringsmøde deltager blandt andet en repræsentant for centerledelsen, distriktslederne og de pædagogiske konsulenter.

Handleplaner og referater af opfølgninger vil kunne læses her på siden.

Instruks og skærpet pædagogisk tilsyn: 

Hvis et dagtilbud får flere anvisninger af en karakter, hvor det vurderes, at praksis i dagtilbuddet ikke er fagligt forsvarlig, udarbejdes en instruks, hvor det konkret beskrives, hvordan praksis skal være ved næste tilsyn. Instruksen sendes til distriktslederen eller bestyrelsen, hvis det er en selvejende/privat institution og den pædagogiske leder. Dagtilbuddet vil være under skærpet tilsyn, og der skal senest en måned efter være en opfølgning. Når praksis har udviklet sig i den anviste retning, ophører det skærpede tilsyn.  

Tilsyn i dagplejen:

Tilsynet i dagplejen fortsætter som hidtidig, hvor dagplejepædagogerne har fire årlige tilsynsbesøg, to anmeldte og to uanmeldte.