Greve Kommune tilbyder frokost til alle kommunens dagpleje- og vuggestuebørn. Derudover får børnehavebørnene frokost i de institutioner, hvor forældrene har ønsket det.

Ifølge Dagtilbudsloven skal Greve Kommune tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitution. I Greve Kommune tilbydes mad- og frokostordning til vuggestue- og børnehavebørn pr. 1. april 2019 ikke som en del af dagtilbudsydelsen, og derfor er ordningen 100% forældrefinansieret. Når frokosten ikke tilbydes som en del af dagtilbudsydelsen, skal der gennemføres en afstemning blandt forældrene, om de ønsker at fravælge ordningen.

Børn i dagplejen tilbydes madordning som en del af dagtilbudsydelsen og betalingen for pladsen.

Madordning til vuggestuebørn

Greve Kommune tilbyder alle vuggestuebørn madordning mod fuld forældrebetaling. Madordningen vil bestå af fuld kost (morgenmad, frokost og mellemmåltider).

Der vil blive opkrævet en særlig takst for madordningen ud over taksten for institutionspladsen. Taksten for madordning udgør pr. 1. april 2019, 959 kr. pr. måned (i 12 mdr.).

Frokostordning til børnehavebørn

Greve Kommune tilbyder alle børnehavebørn frokostordning mod fuld forældrebetaling. Frokosten vil tage udgangspunkt i en smør-selv-ordning med mulighed for en lun/varm ret.

Der vil blive opkrævet en særlig takst for frokostordningen ud over taksten for institutionspladsen. Taksten for frokostordning udgør pr. 1. april 2019, 637 kr. pr. måned (i 12 mdr.).

Mulighed for fravalg

Et flertal af henholdsvis vuggestue- og børnehaveforældre i institutioner under distrikter/børnehuse og forældrebestyrelser for selvejende enkelt institutioner har mulighed for at fravælge mad- og frokostordningen, hvis der er flertal for det.

I januar 2019 gennemføres der afstemning blandt forældrene om fravalg af kommunens mad- og frokostordning for perioden 1. april 2019 til 31. december 2020.

Forældre/forældrebestyrelser, som ikke aktivt fravælger den kommunale mad- og frokostordning, er automatisk omfattet af ordningen, se retningslinjerne for forældrenes fravalg i Greve Kommunes folder ”Information om mad- og frokostordning i daginstitutioner”:

LINK TIL INFORMATIONSFOLDER