Greve Kommune har udarbejdet en rammeplan for udarbejdelse af de pædagogiske læreplaner.

Rammeplanen beskriver det grundlag, som danner udgangspunkt for den enkelte institutions egen pædagogiske læreplan. I Rammeplanen gøres der rede for lovens tekst samt for Greve Kommunes Børne- og ungepolitik og læringssyn.

Rammeplanen byder yderligere på en handleguide om, hvem der gør hvad, hvordan og hvornår i arbejdet med læreplanerne, samt en værktøjskasse med bud på forskellige måder at beskrive og arbejde med pædagogisk praksis.

I den enkelte institutions læreplan skal der gøres rede for hvordan institutionen vil arbejde med at udvikle de 6 kompetenceområder:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Barnet sociale kompetencer
 • Barnets sproglige kompetencer
 • Barnets udvikling af krop og bevægelse
 • Barnets kendskab til natur og naturfænomener
 • Barnets udvikling af kulturelle udtryksformer og kendskab til kulturelle værdier

Derudover skal der gøres rede for hvordan institutionen vil arbejde med følgende:

 • Børn med særlige behov
 • Børn med 2 sprog
 • Børnegruppens sammensætning
 • Tilrettelæggelsen af læringsmiljøer
 • Børnenes læringsparathed
 • De 6 kompetenceområder i forbindelsen med overgang til skolen