Topbillede_borger_kf_kultur5

Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution/dagpleje. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme.

Hovedreglen er, at syge børn ikke må komme i daginstitution/dagpleje, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at barnet må komme i daginstitutionen/dagplejen, når det er raskt. Barnet er raskt, når det kan deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning.

Når et barn - efter en akut sygdom - igen kommer i institutionen/dagplejen, kan der være brug for, at barnet fortsat skal have medicin i et par dage – f.eks. hvis barnet får penicillin for en infektion men i øvrigt er rask nok til at komme i dagtilbud igen. Institutionen/dagplejen er dog ikke forpligtet til at give medicin ved almindelige infektionssygdomme.

Nogle børn med kroniske sygdomme kan have behov for medicin i den tid, de bliver passet i daginstitution eller dagpleje. Da personalet ikke er sundhedsfagligt uddannet, skal der foreligge en nærmere instruks fra lægen om, hvordan medicinen skal gives.