Ordningen skal sikre, at forældre, der i en periode ikke har behov for institutionsplads til deres børn, kan udmelde dem med garanti for en institutionsplads den dag, der atter er behov.
Ordningen etableres som et tilbud til alle forældre uanset arbejdsmæssige forhold.

Garantiordningen gælder for en periode på mindst 3 måneder, og maximalt 12 måneder.

Der etableres ikke garantipladser i vuggestuer.

Der kan gives garantiplads til et barn fra en vuggestue, der udmeldes på grund af. forældreorlov, men garantien gives udelukkende til en plads i kommunal dagpleje.