Her er tale om en foranstaltning, hvor et barn anbringes hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk, hvor der i forvejen er en vis tilknytning.

At være netværksfamilie indebærer, at man aftaler arbejdsvilkår og handleplaner for barnet, på samme måder som de professionelle plejefamilier gør med den opholdskommune, som barnet kommer fra.

I bliver en "offentlig" familie på godt og ondt, idet det er afgørende for barnets udvikling, at I er i stand til at indgå i det samarbejde der kræves med såvel barnets forældre og den oprindelige opholdskommune. Samtidig vil I få dækket omkostningerne ved barnets ophold, idet der udbetales en fast skattefri ydelse hver måned fra kommunen og der således ikke er noget økonomisk mellemværende mellem jer og barnets biologiske familie.