Reglerne om privat døgnpleje er beskrevet i servicelovens § 78.

Ingen må modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat familiepleje i en sammenhængende periode ud over 3 måneder, uden der er udstedt en plejetilladelse til privat døgnpleje.

Det er forældrene/ myndighedsindehaveren, der har ansvar for at sikre sig, at der er den fornødne tilladelse.
Alle med tilknytning eller kendskab til et barn søge om at få en privat plejetilladelse.

I vejledningen anbefaler man dog, at der ikke er tale om en enlig samt at aldersforskellen imellem barnet og de voksne ikke overstiger 42 år.

Hvordan bliver man godkendt?

Inden der udstedes en plejetilladelse, bliver der foretaget en undersøgelse af forholdene i det hjem, hvortil der søges om privat plejetilladelse.
Omfanget af denne undersøgelse vil afhænge af, hvor længe man forventer barnet / den unge skal opholde sig hos plejefamilien - samt barnets tilknytning til familien.
I denne undersøgelse indgår bl.a.

  • Oplysninger om familien, herunder egne børn
  • Eventuelt samliv/ægteskabs varighed.
  • Relation og engagement i forhold til andre mennesker.
  • Kontakt til barnets forældre
  • Boligforhold
  • Økonomi
  • Arbejde.

Herudover indhentes en helbredserklæring samt straffeattest og børneattest.
Hvis Greve Kommune kan godkende familien, udfærdiges en tilladelse til privat døgnpleje.

Økonomi

Som plejefamilie med en tilladelse til privat døgnpleje har man mulighed for at søge familieydelsen udbetalt.
Der er ikke mulighed for yderlig økonomisk støtte fra kommunen.

Tilsyn

Der er ikke særlige krav om specielt tilsyn i plejefamilier med en plejetilladelse til privat døgnpleje.