Eleverne på folkeskolerne i Greve Kommune har et personligt betalingskort, der erstatter kontanter i skolerne, fritidsklubberne og ungdomsskolen. Her kan du læse mere om ordningen.

Kortet har et unikt nummer, som tilhører barnet, og barnets fornavn og efternavn står på kortet. Der kan kun udleveres kort på skoler med kantine.

Eleven scanner kortet ved betaling af fx mad, udflugter eller aktiviteter. For at gøre det let, hurtigt og simpelt at bruge, har kortet ingen pinkode. Til gengæld har kortet billedlegitimation i systemet, der gør misbrug svært. Kortet kan spærres, og der kan bestilles nyt kort, hvis det bliver væk eller knækkes.

Kortet er på størrelse med et dankort og kan bruges på tværs af skoler, fritidsklubber og ungdomsskolen i Greve Kommune. Forældre kan løbende indbetale penge på kortet og får samtidig overblik over, hvad pengene bruges til.

Hvis kortet ikke virker, eller der opstår andre problemer, kan du ringe eller skrive til skolens/klubbens kontor.

Læs mere i quickguiden til Greves Kommunes betalingskort

Indbetal penge eller tjek saldo her

Spørgsmål og svar

Hvad er et Grevekort?

Grevekort er et betalingskort, som eleven skal bruge i stedet for kontanter til at betale fx mad, udflugter eller aktiviteter i skolen, klubben eller ungdomsskolen.

Der tages ikke imod kontanter på de fleste skoler, fritidsklubber og ungdomsskolen.

Hvordan får man et betalingskort?

Det første betalingskort udleveres gratis på skolen, når eleven er indmeldt. Kun skoler med kantine udlevere kort.

Går barnet kun på en klub, er det lederen af klubben, som sørger for at lave en bestilling af kortet. Det første kort på klub er selvfølgelig også gratis.

 

Start ved første betalingskort

Når det første betalingskort er udleveret logger forældrene ind på https://grevekortet.greve.dk

Dit barns navn er automatisk oprettet. Du indsætter penge på kortet, så det kan benyttes. Pengene er straks på kortet. Det vil sige, hvis der indsættes penge på kortet om aftenen, virker det næste morgen.

Du skal indberette din mail-adresse. Dette er vigtigt, således at du kan få tilsendt et nyt password i tilfælde af, at du har glemt din nuværende kode. Mailadressen bruges ligeledes til advisering af lav saldo.

Hvor henvender jeg mig, hvis der er problemer med betalingskortet?

Hvis betalingskortet ikke virker, eller der opstår andre problemer, kan du ringe eller skrive til skolens eller klubbens kontor.

Hvordan bruges Grevekortet?

Grevekortet er på størrelse med et dankort og har en NFC chip (trådløs netværksforbindelse) i sig. Når barnet køber mad, betaler for udflugter eller aktiviteter på skolen eller fritidsklubben fører de kortet henover en scanner. Personalet på skolen/klubben har en skærm, hvor der fremkommer navn, nummer og billedlegitimation af kortholder.

Forældre kan på Grevekortet.greve.dk følge med i barnets forbrug under ”Kantinesaldo”, ligesom der kan indsættes penge, spærres kort, indsætte lav saldo alarmering og bestilles nyt kort.

Hvor kan kortet bruges?

Kortet kan benyttes på Greve Kommunes folkeskoler med kantine samt fritidsklubber og ungdomsskolen.

Hvordan er sikkerheden på kortet?

Kortet har ingen pinkode, men et billede af eleven som billedlegitimation. På kortet er der også et unikt nummer, som tilhører lige netop det barn samt barnets fornavn og efternavn.

For at forebygge at betalingskortet misbruges af andre, kommer billedet op på skærmen, når kortet bliver brugt, så personalet kan se, om det er elevens eget kort.

Billedet uploades fra skolernes/klubbernes eksisterende system. Eksisterer der ikke et billede, uploader skolen/klubben et billede af eleven.

Det er kortejerens ansvar, hvis kortet forsvinder eller bliver beskadiget.

Må jeg lave hul i kortet til fx til keyhanger?

Der må ikke laves huller mv. i kortet. Der sidder en NFC chip (sensorer) i hele kortet. Huller mv. vil påvirke læsbarheden, og kortet vil ikke kunne anvendes.

Det er kortejerens ansvar, hvis kortet bliver beskadiget.

Hvor og hvordan indbetaler jeg penge på betalingskortet?

Som forældre logger du ind på https://grevekortet.greve.dk og indbetaler et beløb på betalingskortet under menupunktet Kantinesaldo. Det kan du gøre på din smartphone, tablet eller computer, så længe der er forbindelse til internettet.

På siden finder du en kontooversigt, så du kan se, hvad der er blevet købt.

Der er et maksimalt beløb på, hvor meget du kan indbetale ad gangen. Her kan vælges imellem 50, 100, 250 og 500 kr.

Kortet kan ikke overtrækkes.

Det er også her, du kan genbestille et betalingskort.

Kan kortet overtrækkes?

Det er ikke muligt at benytte kortet, hvis der ikke er penge på kortet. Så der kan altså ikke laves overtræk på det.

Hvordan får jeg udbetalt pengene fra betalingskortet?

Hvis eleven ikke længere har brug for betalingskortet, kan kontoens ejer få en elektronisk tilbageførsel af saldoens restbeløb.

Det sker ved at sende en mail til cboregnskab@greve.dk (Økonomiafdelingens postkasse) med oplysning om nummer på kortet, barnets navn samt navn på den forælder, som skal have udbetalt beløbet.

Der kan gå op til fem bankdage, før udbetalingen er tilgængelig på din konto.

Gebyr på betalingskortet?

Fra 1. januar 2018 er det ikke længere lovligt, at opkræve gebyr ifølge nye EU regler. Gebyrer vil derfor fremadrettet ikke blive opkrævet.

Er udlevering af betalingskortet gratis?

Ja, det første betalingskort er gratis. Hvis eleven mister betalingskortet, skal der bestilles et nyt på https://grevekortet.greve.dk

Det koster 50 kr. og betales via saldoen på kortet. Det fysiske kort bliver sendt med posten til skolen/klubben, hvor barnet er indskrevet.

Kan jeg få besked, når der er lav saldo på mit barns kort?

Ja, det er muligt at få tilsendt en mail, når der er lav saldo på dit barns kort. Det gøres under Mine stamdata på grevekortet.greve.dk. Her sættes et flueben i ”Lav saldo alarmering” og du indsætter selv beløbet til den ønskede værdi. Når kontoen kommer under dette beløb, sender systemet automatisk en besked til den mail, du har registeret på kontoen.

Hvad gør man, hvis man har mistet kortet?

Mister eleven sit betalingskort, skal du logge ind på grevekortet.greve.dk og spærre betalingskortet.

Når du er logget ind, klikker du på "Mine stamdata", og herefter "Spær kortet". Det kan være en god idé at starte med at spærre kortet og vente to-tre dage, før du bestiller et nyt kort, for at se, om det gamle kort dukker op igen.

Du har mulighed for at bestille et nyt betalingskort.

Klik på "Bestil nyt kort”. Det koster 50 kr. at genbestille betalingskortet. Det betales via saldoen på kortet.

Kortet får samme kortnummer, som det tidligere kort. Kortet bliver sendt med posten til skolen eller klubben, hvor barnet er tilmeldt.

Kortet kan genaktiveres ved at man fjerner fluebenet i Spær kortet.

Hvad gør man hvis man finder sit kort igen?

Hvis man blot har spærret sit kort på grevekortet.greve.dk, kan man fjerne fluebenet i Spær kort (under Mine stamdata).

Hvis man derimod har bestilt et nyt kort, så vil selve det fysiske kort få samme kortnummer, men det er en ny kortserie med ny NFC chip i kortet. Så det tidligere kort kan ikke benyttes, af sikkerhedsmæssige årsager. Derfor kan det gamle kort kasseres.

Vi er skilt - kan vi begge se saldo, forbrug og indsætte penge?

Det er muligt for mere end en forælder at indbetale penge på kortet. Indbetalingen tilgår barnets kort, som kun har én konto tilknyttet pr. barn.

Hvis flere forældre gerne vil have en mail ved lav saldo, og skal kunne tjekke barnets forbrug, så skal man blot sætte et semikolon tegn ; imellem mailadresserne, så er det muligt at få registeret flere mailadresser på kortet.

Kan jeg bestille flere kort?

Grevekortet er tilknyttet den enkelte elev. Der benyttes ikke cpr. nr. i systemet, men der er tilknyttet et unikt nummer pr elev. Der kan kun være 1 aktivt kort pr. elev.

Kan der oprettes flere konti til kortet?

Der er kun én konto tilknyttet hvert barn.

Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit password til grevekortet.greve.dk

Glemmer du dit password til hjemmesiden grevekortet.greve.dk, kan du selv på forsiden af grevekortet.greve.dk trykke på linket ”Har du glemt dit brugernavn eller password”. Så får du tilsendt oplysninger på den mailadresse, du har skrevet i Mine stamdata.

Her kan du også ændre password. Du modtager nyt brugernavn og password i en mail.