Topbillede_3_

Den KriminalitetsForebyggende Indsats (KFI) i Greve Kommune svarer til det som i andre kommuner kaldes SSP, altså et samarbejde mellem Skoler, Sociale myndigheder og Politiet.