Her findes ferieplanerne for de kommende år

Sommerferiens starttidspunkt er fastsat af Undervisningsministeriet – det er altid den sidste lørdag i juni måned. 

Børne- og Ungeudvalget har godkendt ferieplanerne som vejledende for skolerne i Greve.

Den enkelte skolebestyrelse kan ændre i ferieplanen, forudsat at antallet af skoledage ikke ændres. Ændringer i forhold til den vejledende ferieplan skal fremgå af skolens hjemmeside.