Prøve

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skoler
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97

Formålet med folkeskolens prøver er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for det enkelte fag.