I Greve Kommune findes 2 specialskoler foruden en række specialpædagogiske tilbud på flere af kommunens skoler.

Læs mere om specialskoletilbuddene her:

Bugtskolen

Kirkemosegård

(Elever skal visiteres gennem Familierådgivningen i Center for Børn & Familier)