Bugtskolen er en specialskole med SFO under Greve kommune. Bugtskolen har elever fra 0. - 10. klassetrin, der alle modtager vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20.

Telefonerne er åbne alle hverdage mellem kl. 8.00 og 14.30.

Skolens åbningstider er:
SFO fra 06.30 til 08.00.
Skoledel fra kl. 8.00 til skemaet slut. ( varierer fra dag til dag)
SFO del efter skemaet slut til 17. (fredag 16.30)

Bugtskolen arbejder gennem en helhedspræget og tværfaglig indsats på at udvikle børnenes selvhjulpethed, så de på sigt kan begå sig og klare sig selv i deres kommende voksentilværelse.

Skolen giver specialundervisning til børn med generelle indlæringsvanskeligheder som primær handicap, der kan være kombineret med tale – sprogvanskeligheder, ADHD og problematikker inden for det autistiske spektrum, socio – emotionelle vanskeligheder samt bevægehandicap.

Hundige Allé 11
2670 Greve