Dagskolen Kirkemosegård

Dagskolen Kirkemosegård er en kommunal heldagsskole for elever mellem 12 og 17 år med forskellige skoleproblemer. Der lægges vægt på et lille, overskueligt skolemiljø, hvor der tages hensyn til den enkelte elev.

Kirkemosegaard er en skole, hvor en del af aktiviteten er bundet af praktisk arbejde på værksteder. Idræt og friluftsliv indgår som en naturlig del af hverdagen. Personalet består af lærere, pædagoger, skoleinspektør, husassistent, sekretær og pedel. I løbet af skoleåret arrangeres emneuger, arbejdspraktik, ture og udlandsrejser.

Der tilbydes undervisning på flere niveauer i dansk, matematik og engelsk. Projektopgaven er obligatorisk. Der er mulighed for at aflægge 9. kl. afgangsprøve i ét eller flere af disse fag.
Eleverne undervises i mindre grupper. Til hver klasse er knyttet 2 - 3 lærere/pædagoger. Hver elev har en kontaktperson, som følger dem i hele skoleforløbet. Kontaktpersonen yder også hjælp og vejledning til valg af skole/uddannelse efter endt skolegang på Kirkemosegaard og til eleven fylder 19 år.