Topbillede_10k

Kontakt

Peter Hegne
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.21 91 60 83
phe@greve.dk

Oplevelser, faglige udfordringer og socialt samvær.

GTI/Greve 10. klasse er for dem, der gerne vil have oplevelser, udfordringer, socialt samvær og blive bedre fagligt.

Uanset om man senere beslutter sig for en gymnasial, en erhvervs­faglig eller en anden uddannelse, vil et år i 10.kl hos os være en god ballast.

Hos os får eleverne mulighed for at udvikle sig socialt i helt nye relationer, sammen med nye bekendtskaber og sammen med nogle af dem man i forvejen har gået i skole med.

GTI har til huse i helt nyistandsatte lokaler i gåafstand fra Greve Gymnasium, offentlig transport og Greve Midtby.

På Greve 10.klasse har vi stor succes med at løfte vores elever fagligt og socialt. I gennemsnit løfter vi vores elever 1-2 karakterer i forhold til deres 9.klasses afgangsprøve. Nedenfor er en oversigt over de karakterer eleverne kommer med fra 9.klasse, og de karakterer de forlader os med:

Karakter  -3 til 02 02 til 4 4 til 7 7 til 12
9.klasse 2% 37% 54% 6%
10.klasse 0% 20% 52% 27%

På GTI vil eleverne opleve en helt ny måde at blive undervist på. Alle elever får udleveret en iPad, der vil blive brugt som en central del af undervisningen. På GTI tilbyder vi eleverne et moderne læringsmiljø i vores attraktive nye bygninger. I de rammer vil eleverne opleve et højt fagligt niveau, som er tilpasset den enkelte elev og deres ønsker for fremtiden. Undervisnin­gen i 10. klasse foregår på FS-10 niveau og vi forventer, at alle deltager aktivt og er motiveret til at forbedre sit stand­punkt. Igen i år tilbyder vi gymnasieforberedende linjer for dem, der allerede har besluttet sig for en gymnasial uddannelse.

På GTI arbejder vi tæt sammen med Greve Gymnasium både i det daglige, ved specielle arrangementer og efter skoletid. Desuden har vi et tæt samarbejde med Ungdomsskolen, Køge Han­delsskole og EUC Sjælland. Her kan nævnes en uges merkantil eller erhvervsrettet brobygning hvor eleverne får mulighed for at prøve nogle uddan­nelser på Køge Handelsskole eller EUC Sjælland.

Uanset hvilke planer og ønsker der er for fremtiden, så er GTI stedet, hvor den enkelte får mulighed for at blive skarpere på hvilke uddan­nelsesmæssige ønsker der for fremtiden. En af målsætningen for GTI er at når eleven vælger en ungdomsuddannelse, så er det, det rigtige valg, truffet på et solidt grundlag.

På GTI er der rigelige muligheder for at få faglige og personlige oplevelser, samt socialt samvær. Introugen er skoleårets første oplevelse! I løbet af året er der også mindre ekskursioner, men også vores obligatoriske studietur til udlan­det. I år gik turen til Berlin. Vi har også et aktivt elevråd der er med til at planlægge forskellige arrangementer i løbet af året.

Når du vælger at gå i 10. klasse hos os, skal du mindst have 28 lektioner om ugen:

Obligatoriske fag
Dansk ( 7 lektioner )
Matematik ( 5 lektioner )
Engelsk ( 5 lektioner )
Fælles tid ( 1 lektion )

Valgfag
Du vælger mellem følgende 2-timers tilbudsfag, så du selv kan fylde dit skema op:
Tysk - prøvefag (4 timer)
Fysik - prøvefag
Samfundsfag
Billedkunst og design
Idræt
Værksted
Advanced English
Udvidet matematik
Dansk på højt niveau
Filosofi
Spansk for begyndere