Justering af skoledistrikter vedtaget i forbindelse med årets budgetforhandlinger.

Der blev fra politisk side fremsat forslag om, at skoledistrikterne i forbindelse med indskrivning til 0. klasse gøres flydende, således at man efter endt indskrivning kan justere i skoledistrikterne for at sikre, at der kun oprettes det nødvendige antal klasser. Med forslaget er det også et ønske at skabe en jævn fordeling af elever på kommunens skoler, så der på tværs af skolerne sikres klasser af ens størrelse på ca. 25 elever.

Forslaget var en del af årets budgetforhandlinger og blev vedtaget af Byrådet den 4. november 2019. Beslutningen gælder fra indskrivning til skoleåret 2020/21.

Du kan læse hele forslaget ved at klikke her.

Informationsmøder
Beslutningen medfører, at informationsmøderne på kommunens skoler kommer til at ligge i februar, når indskrivningen er afsluttet, og du som forælder ved, hvilken skole dit barn er tilmeldt.

Indskrivning til skoleåret 2020/21
Indskrivningen foregår digitalt i uge 48. For dig, der ikke nåede det senest i går, har vi nu åbnet igen, så du kan indskrive dit barn. Der er åbent fra 2. december til og med 6. december og der er kun åbent for indskrivning i denne periode, så skynd dig!

Vær opmærksom på, at ved den digitale indskrivning er det muligt at afgive 3 skoleønsker i prioriteret rækkefølge, hvis du vælger punktet ”anden folkeskole end distriktsskolen”. Du kan stadig godt skrive distrikts­skolen ind som 1. prioritet, hvis det er det, du ønsker, men du får mulighed for også at skrive andre skoler ind i prioriteret række­følge.

For at bruge den elektroniske blanket, klik her Digital indskrivning
 - bemærk du kan KUN benytte NemLog-in.

 

Generel information om skolestart i 0. klasse

Børn skal normalt starte i 0. klasse det år, hvor de fylder 6 år.
Greve Kommune sender automatisk information om skolestart ud, når det er tid til indskrivning (sædvanligvis i slutningen af oktober eller starten af november året før skolestart). Brevet sendes til forældrenes eBoks.

Indskrivningen foregår digitalt i uge 48 (november/december) året før skolestart.
Forældrenes angivelse af skoleønsker og øvrige oplysninger bliver registreret direkte i skolens og kommunens elevsystem. Der er mulighed for at afgive 3 skoleønsker i prioriteret rækkefølge.
Du kan stadig godt skrive den nævnte distrikts­skole ind som 1. prioritet, hvis det er det, du ønsker, men du får mulighed for også at skrive andre skoler ind i prioriteret række­følge.

Der tages forbehold for justeringer i skoledistrikterne efter endt indskrivning til 0. klasse. Det betyder, at du ikke kan være sikker på, at den skole, der oplyses som distriktsskole ved indskrivningen og ved linket til ”Find din skole”, også er distriktsskole, når indskriv­ningen til 0. klasse er afsluttet. Den skole, der oplyses de to steder, er den skole, der gælder for nuværende skoleår.

Du får besked om skoleplacering i eBoks, når den endelige fordeling er på plads - inden udgangen af februar.

Skolerne holder informationsmøde i februar, når der er taget stilling til, hvor dit barn skal gå i skole. Datoen for informationsmødet meddeles til forældrene via eBoks.

Principper for fordeling af elever til 0. klasse:

 • Der optages så vidt muligt 25 elever i hver klasse i de justerede skoledistrikter, og der skal som minimum være 22 elever i hver klasse.
 • Klasserne fordeles således, at alle skoler som minimum er tosporet.
 • Der tages så vidt muligt hensyn til skoleønsker fra forældrene, og ønskerne vil være afgørende for, hvilke skoler der får tre spor.
 • Afstand til evt. ny skole afgør hvilke elever, der vil blive omfattet af justeringen af skoledistriktet.
  Elever med kortere afstand vil blive omfattet først.

Ønske om anden skole end distriktsskolen
Det er muligt at få barnet optaget i en af kommunens andre skoler, hvis der er plads. Dette afhænger af klassedannelsen i de enkelte distrikter. Hvis dit barn ønskes optaget i en anden skole, end den der nævnes som nuværende distriktsskole, angives dit ønske ved den digitale indskrivning til 0. klasse. Som noget nyt har du mulighed for at angive 1., 2. og 3. prioritet.

Søskende
Hvis du i forvejen har børn på en folkeskole i Greve Kommune (kun gældende for familier bosiddende i Greve Kommune), gives der garanti for, at yngre søskende kan optages på samme skole.

Retningslinjer
Vi forsøger i videst muligt omfang at imødekomme forældrenes ønsker om skole. Hvis det ikke er muligt at imødekommes alle ønsker, gælder følgende prioriterede retningslinjer:

 1. Omgængere på klassetrinnet
 2. Placering af indskolingsgrupper (elever med et væsentligt behov for sprogstøtte)
 3. Ønsker om frit skolevalg under forudsætning af, at der er ledig plads på den søgte skole. Ønskerne prioriteres efter afstand fra bopæl til skole. Elever med kortere afstand vil blive optaget først.

Der er fastsat en maksimal klassekvotient på 25 i forhold til frit skolevalg, således at der er plads til tilflyttere i skoledistrikterne.

Hvis dit barn optages i en anden skole end distriktsskolen, skal du selv sørge for transport.

Tidlig start
Børn, der fylder 5 år i 2020, kan også optages i 0. klasse, såfremt du ansøger om det, og barnet må antages at kunne følge undervisningen i 0. klasse og i 1. klasse året efter.

Du skal henvende dig i starten af november til Dagtilbud og Skoler på tlf. 43 97 94 84, som kan give dig adgang til digital indskrivning.

Ansøgning om udsættelse af skolestart
I særlige tilfælde kan der være behov for at udsætte skolestarten. Hvis du er i tvivl, så tal med barnets dagtilbud, som kan være behjælpelig med en afklaring.

Du skal søge om udsættelse af skolestarten i uge 48 ved at vælge ”ønsker udsat skolestart”, når du er logget på den digitale indskrivning med din NemID. Din ansøgning vil blive vurderet af pædagogiske konsulenter fra Center for Dagtilbud og Skoler samt konsulent fra PPR. Vi indhenter oplysninger fra barnets dagtilbud samt udtalelse fra dig, og du får et skriftligt svar senest med udgangen af januar.

Optagelse i SFO
Børn, der indskrives til skolestart, bliver også tilmeldt SFOen på samme skole, hvis du svarer ja tak til SFO ved den digitale indskrivning.

Overgang fra dagtilbud til skole
I Greve Kommune sker overflytning fra børnehave til SFO/skole pr. 1. april. For at sikre en så tryg start for dit barn som muligt, udarbejder børnehaven sammen med dig en elektronisk beskrivelse (dialogprofil) af dit barns kompetencer og potentialer, som SFOen/skolen modtager, inden dit barn starter. 

Du kan læse om dialogprofilen her.
Du kan læse om sammenhæng mellem dagtilbud og SFO/skole her.

Skolegang i en anden kommune
Du kan frit søge optagelse i alle folkeskoler, også i andre kommuner, men der kan gives afslag på optagelse, hvis der ikke er plads i klasserne. Angiv dit skoleønske ved den digitale indskrivning og henvend dig derefter til den aktuelle kommune.

Hvis dit barn optages i en skole i en anden kommune, skal du selv sørge for transport.

Privatskole
Ønsker du barnet indskrevet i en privatskole, skal du også bruge den digitale indskrivning, så kommunen ved besked om dit skolevalg.
Du skal selv henvende dig til privatskolen for at indskrive dit barn der, idet Greve Kommunes system ikke kan videregive dit skoleønske.

Specialtilbud

Hvis dit barn skal undervises i et specialtilbud, begrænses det frie valg af, om der er et relevant tilbud på den ønskede skole, og om der er plads i ordningen.

Sikkerhed
Din angivelse af skoleønske bliver registreret direkte i skolens og kommunens elevsystem.

Personlige data overføres sikkert ved hjælp af den digitale signatur. Den digitale signatur har i sig selv en høj sikkerhed, men man opnår kun den høje sikkerhed, hvis computeren også er sikker. Følg de almindelige gode råd om it-sikkerhed.

Vær opmærksom på følgende ved den digitale skoleindskrivning:

 • Kun forældre med forældremyndighed kan indskrive med den digitale indskrivning
 • Kun en digital signatur til privat brug kan bruges til digital indskrivning. Har du en erhvervssignatur, kan denne desværre ikke benyttes
 • Dine indtastede oplysninger kan ændres i indskrivningsperioden. Det er altid den sidste indtastning, der gemmes i systemet
 • Når den digitale indskrivning er gennemført, har du mulighed for at udskrive en kvittering

Vi anbefaler, at du altid logger ud og lukker alle browservinduer, når du er færdig med at bruge tjenester, som benytter NemLog-in.