Virtuelle informationsmøder i 2020 for forældrene:
Tryk på skolenavn for at komme til det virtuelle informationsmøde:

Alle allerede afholdte informationsmøder kan ses via linket de næste 3 uger.

Tirsdag den 3. november         Strandskolen, kl. 17:00-18:30

Torsdag den 5. november        Arenaskolen, kl. 17:00-18:30

Onsdag den 11. november       Krogårdskolen, kl. 17:00-19:00

Torsdag den 12. november      Tune Skole, Lunden, kl. 17:00-18:00 Slides fra oplæg

Mandag den 16. november      Hedelyskolen, kl. 17:00-18:30

Tirsdag den 17. november       Mosedeskolen, kl. 17:00-18:30

Onsdag den 18. november       Holmeagerskolen, kl. 16:30-18:00

Torsdag den 19. november      Damagerskolen, kl. 17:00-18:30

Torsdag den 19. november       Karlslunde Skole, 17:00-18:00

OBS: På grund af risikoen for smittespredning af Covid-19 og grænsen for forsamlinger på 10 personer, holdes virtuelle møder i stedet for. Links til møderne vil blive lagt online senest dagen før mødet.

Tilmelding til de virtuelle informationsmøder er ikke nødvendigt.

Spørgsmål ang. skolestart i 0.klasse kan sendes til: skoleindskrivning@greve.dk

Indskrivning til skoleåret 2021/22
Indskrivningen foregår digitalt i uge 48 (23. november - 29. november 2020). Fristen er forlænget til og med fredag den 4. december 2020.

Inden du indskriver dit barn, skal du være opmærksom på følgende:
Den skole, du præsenteres for som distriktsskole via link til ”find din skole” og i den digitale indskrivning, er gældende for nuværende skoleår og derfor vejledende. Der kan ske justeringer af skole­distrikterne efter indskrivningen. Derfor er det vigtigt, at du indskriver dit barn via punktet ”anden folkeskole end distrikts­skolen”, når du er logget på den digitale indskrivning med din NemID. Du får mulighed for at skrive 3 skoleønsker i prioriteret rækkefølge. Du skal stadig skrive den nævnte distrikts­skole ind som 1. prioritet, hvis det er den, du ønsker, men du får mulighed for også at skrive andre skoler ind i prioriteret række­følge. Skriv kun skoler, du ønsker.

Vigtigt! Vejledning og information om skoleindskrivning
Vi har udarbejdet en vejledning med information og eksempler, som
kan hentes her

Selve skoleindskrivningen
Når indskrivningen åbner i uge 48, skal du bruge den elektroniske indskrivningsblanket via dette link:

Digital indskrivning
- bemærk du kan KUN benytte NemLog-in.

Generel information om skolestart i 0. klasse

Børn skal normalt starte i 0. klasse det år, hvor de fylder 6 år.
Greve Kommune sender automatisk information om skolestart ud, når det er tid til indskrivning (sædvanligvis i slutningen af oktober eller starten af november året før skolestart). Brevet sendes til forældrenes e-Boks.

Skolerne holder informationsmøde i november, inden du skal afgive dine skoleønsker. Datoerne vil fremgå øverst på denne side og af brevet, du modtager e-Boks.

Indskrivningen foregår digitalt i uge 48 (november/december) året før skolestart.
Forældrenes angivelse af skoleønsker og øvrige oplysninger bliver registreret direkte i skolens og kommunens elevsystem. Der er mulighed for at afgive 3 skoleønsker i prioriteret rækkefølge.

Der tages forbehold for justeringer i skoledistrikterne efter endt indskrivning til 0. klasse. Det betyder, at du ikke kan være sikker på, at den skole, der oplyses som distriktsskole ved indskrivningen og via linket til ”Find din skole”, også er distriktsskole, når indskriv­ningen til 0. klasse er afsluttet. Den skole, der oplyses de to steder, er den skole, der gælder for nuværende skoleår.

Du får besked om skoleplacering i e-Boks, når den endelige fordeling er på plads – senest medio februar.

Se desuden uddybende vejledning og information

Tidlig start
Børn, der fylder 5 år i 2020, kan også optages i 0. klasse, såfremt du ansøger om det, og barnet må antages at kunne følge undervisningen i 0. klasse og i 1. klasse året efter.

Du skal henvende dig i starten af november til Center for Dagtilbud og Skoler, som kan give dig adgang til digital indskrivning.

Ansøgning om udsættelse af skolestart
I særlige tilfælde kan der være behov for at udsætte skolestarten. Hvis du er i tvivl, så tal med barnets dagtilbud, som kan være behjælpelig med en afklaring.

Du skal søge om udsættelse af skolestarten i uge 48 ved at vælge ”ønsker udsat skolestart”, når du er logget på den digitale indskrivning med din NemID. Din ansøgning vil blive vurderet af pædagogiske konsulenter fra Center for Dagtilbud og Skoler samt en konsulent fra PPR. Vi indhenter oplysninger fra barnets dagtilbud samt udtalelse fra dig, og du får et skriftligt svar senest med udgangen af januar.

Optagelse i SFO
Børn, der indskrives til skolestart, bliver også tilmeldt SFOen på samme skole, hvis du svarer ja tak til SFO ved den digitale indskrivning.

Overgang fra dagtilbud til skole
I Greve Kommune sker overflytning fra børnehave til SFO/skole pr. 1. april. For at sikre en så tryg start for dit barn som muligt, udarbejder børnehaven sammen med dig en elektronisk beskrivelse (dialogprofil) af dit barns kompetencer og potentialer, som SFOen/skolen modtager, inden dit barn starter. 

Du kan læse om dialogprofilen her.
Du kan læse om sammenhæng mellem dagtilbud og SFO/skole her.

Skolestart i en anden kommune
Du kan frit søge optagelse i alle folkeskoler, også i andre kommuner, men der kan gives afslag på optagelse, hvis der ikke er plads i klasserne. Angiv dit skoleønske ved den digitale indskrivning og henvend dig derefter til den aktuelle kommune.

Hvis dit barn optages i en skole i en anden kommune, skal du selv sørge for transport.

Privatskole
Ønsker du barnet indskrevet i en privatskole, skal du også bruge den digitale indskrivning. Kommunen skal vide besked om dit skolevalg.
Du skal selv henvende dig til privatskolen for at indskrive dit barn der, idet Greve Kommunes system ikke kan videregive dit skoleønske.

Specialtilbud

Hvis dit barn skal undervises i et specialtilbud, begrænses det frie valg af, om der er et relevant tilbud på den ønskede skole, og om der er plads i ordningen.

Datasikkerhed
Din angivelse af skoleønske bliver registreret direkte i skolens og kommunens elevsystem.

Personlige data overføres sikkert ved hjælp af den digitale signatur. Den digitale signatur har i sig selv en høj sikkerhed, men man opnår kun den høje sikkerhed, hvis computeren også er sikker. Følg de almindelige gode råd om it-sikkerhed.

Vær opmærksom på følgende ved den digitale skoleindskrivning:

  • Kun forældre med forældremyndighed kan indskrive med den digitale indskrivning
  • Kun en digital signatur til privat brug kan bruges til digital indskrivning. Har du en erhvervssignatur, kan denne desværre ikke benyttes
  • Dine indtastede oplysninger kan ændres i indskrivningsperioden. Det er altid den sidste indtastning, der gemmes i systemet
  • Når den digitale indskrivning er gennemført, har du mulighed for at udskrive en kvittering

Vi anbefaler, at du altid logger ud og lukker alle browservinduer, når du er færdig med at bruge tjenester, som benytter NemLog-in.

Se flere oplysninger om datasikkerhed her