Generel information om Skolestart

Indskrivningen foregår digitalt i uge 48 (november/december) året før skolestart.

Distriktsskolen sender automatisk materiale om skolestart ud, når det er tid til indskrivning. Børn skal normalt starte i 0. klasse det år, hvor de fylder 6 år.
Indbydelse til indskrivning sendes ud i oktober året før skolestart.

Skolerne holder informationsmøder i uge 45, 46 eller 47 om optagelse i skole og SFO. Datoerne for informationsmøderne meddeles ved opslag her, i børnehaverne og skriftligt til de enkelte hjem.

Tidlig start
Børn, der fylder 5 år i 2018, kan også optages i 0. klasse, såfremt du ansøger om det, og barnet må antages at kunne følge undervisningen i 0. klasse og i 1. klasse året efter.

Du skal henvende dig i starten af november til distriktsskolen, som kan give dig adgang til digital indskrivning.

Kontakt evt. Dagtilbud og Skoler på tlf. 43 97 94 84, hvis der er tvivl om, hvilken skole I hører til, eller find selv skolen på Find din skole

Udsættelse af skolestart
I særlige tilfælde kan der være behov for at udsætte skolestarten. Hvis du er i tvivl, så tal med barnets dagtilbud, som kan være behjælpelig med en afklaring.

Du skal ansøge om udsættelse af skolestarten. Det gør du ved at vælge ”ønsker udsat skolestart”, når du er logget på den digitale indskrivning med din NemID. Din ansøgning vil blive vurderet af pædagogiske konsulenter fra Center for Dagtilbud og Skoler samt konsulent fra PPR. Vi indhenter oplysninger fra barnets dagtilbud samt udtalelse fra dig, og du får et skriftligt svar senest med udgangen af januar.

Du kan få flere informationer om skolestart ved at klikke på "Når dit barn skal starte i skole" samt på "Digital indskrivning".

Optagelse i SFO
Børn, der indskrives til skolestart, bliver også tilmeldt SFOen på samme skole, hvis du svarer ja tak til SFO ved den digitale indskrivning.

Børnene overflyttes fra børnehave til SFO den 1. april i året, hvor skolegangen begynder.

Overgang fra dagtilbud til skole
I Greve Kommune sker overflytning til SFO/skole pr. 1. april. For at sikre en så tryg start for dit barn som muligt, udarbejder børnehaven sammen med dig en elektronisk beskrivelse (dialogprofil) af dit barns kompetencer og potentialer, som SFOen/skolen modtager, inden dit barn starter. Du kan læse om dialogprofilen her.

Ønske om anden skole end distriktsskolen
Dit barn har krav på at blive optaget i distriktsskolen. Det er også muligt at få barnet optaget i en af kommunens andre skoler, hvis der er plads. Dette afhænger af klassedannelsen i de enkelte distrikter. Hvis dit barn ønskes optaget i en anden skole, angives dit ønske ved den digitale indskrivning til 0. klasse.

Du har mulighed for at vælge 1. og 2. prioritet.

Vi forsøger i videst muligt omfang at imødekomme forældrenes ønsker om anden skole end distriktsskolen. Hvis det ikke er muligt, gælder følgende prioriterede retningslinjer:

  1. Søskende på samme skole
  2. En mere ligelig fordeling af danske og tosprogede børn
  3. Særlige hensyn til det enkelte barn – efter begrundelse fra en fagperson og/eller forældrene
  4. Afstand til skolen

Der er fastsat en maksimal klassekvotient på 25 i forhold til frit skolevalg, således at der er plads til tilflyttere i skoledistrikterne.
Hvis dit barn optages i en anden skole end distriktsskolen, skal du selv sørge for transport.

Skolegang i en anden kommune
Du kan frit vælge mellem alle folkeskoler, også i andre kommuner. Der kan dog gives afslag på optagelse, hvis der ikke er plads i klasserne. Angiv dit skoleønske ved den digitale indskrivning og henvend dig derefter til den aktuelle kommune.

Hvis dit barn optages i en skole i en anden kommune, skal du selv sørge for transport.

Specialtilbud
Hvis dit barn skal undervises i et specialtilbud, begrænses det frie valg af, om der er et relevant tilbud på den ønskede skole, og om der er plads i ordningen.