I Greve er der ca. 1065 tosprogede elever i alderen 6 - 16 år og mere end 30 forskellige nationaliteter.

Stadig flere af de tosprogede børn er født og opvokset i Danmark. Et stigende antal har opnået tosproglig og tokulturel kompetence og fungerer på lige fod med øvrige danske børn i daginstitution, skole og fritid. Men der er samtidig mange børn og elever, som har brug for sprogstøtteundervisning i dansk som andetsprog, for at udvikle den nødvendige tosproglige og tokulturelle kompetence, som livet i Danmark fordrer.

Fælles for alle tosprogede elever gælder, at de har en anden kulturel baggrund end den traditionelle danske, at de skal kunne mestre flere sprog, og at de skal kunne begå sig i flere miljøer. For nogle børn forløber udviklingen mod den flersproglige og flerkulturelle kompetence forholdsvis let. For andre er barriererne meget store.