Greve Kommune tilbyder tosprogede elever med et væsentligt sprogstøttebehov, plads på skoler med få tosprogede elever i såkaldte indskolingsgrupper.

(Bek. Nr. 1053 af29/6 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, §7)

De tosprogede elever udvælges på baggrund af en sprogvurdering udført i børnehaverne. Herefter gennemføres samtaler med forældrene om tilbuddet og besøg på de modtagende skoler.

Eleverne indskrives i almindelige klasser og modtager ekstra undervisning i dansk som andetsprog, der organiseres i grupper på tværs af klassetrin.

Undervisningen i dansk som andetsprog varetages af lærere med særlig uddannelse eller erfaring inden for området. Desuden er tilknyttet en tosproget medarbejder til skolerne med henholdsvis tyrkisk/kurdisk og arabisk baggrund.

Indskolingsgrupperne er placeret på Damagerskolen, Holmeagerskolen og Mosedeskolen.

I forbindelse med, at eleverne indskrives på en anden skole end distriktsskolen, tilbydes søskende ligeledes indskrivning på denne skole.

Kommunen sørger for fri befordring til de modtagende skoler.

Indsatsen er evalueret i 2014 i rapporten ”Evaluering af indskolingsgrupper 2014”.