På skolerne/SFO'erne i Greve Nord, Arenaskolen, Krogårdskolen og Greve Midt, Damagerskolen, Hedelyskolen, Mosedeskolen er der ansat tosprogede integrationspædagoger med arabisk/dansk- og tyrkisk/kurdisk/dansk baggrund for at styrke modtagelsen og integrationen af flygtninge- og andre tosprogede børn.

De tosprogede integrationspædagoger virker som positive identifikationsmodeller og brobyggere mellem skole/SFO og forældre i kraft af deres kultur- og sprogfællesskab med flersprogede børn og deres forældre.

Formålet er, at sikre børnenes og forældrenes deltagelse i skole/SFO og positiv integration af de tosprogede børn og forældre, som bygger på dialog, respekt og gensidig anerkendelse.

Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse, som kan downloades i boksen til højre.