Modersmålsundervisning i Greve Kommune

Greve Kommune tilbyder modersmålsundervisning til elever fra lande inden for EU og EUS, som lovgivningen forpligter til.

Kommunen tilbyder undervisning i polsk.

Modersmålsundervisningen i polsk foregår på Damagerskolen onsdag og fredag og på Arenaskolen fredag efter skoletid

Der skal mindst være 12 elever for at oprette et hold.

Hvis der ikke er elever nok, kan eleverne tilbydes undervisning i en anden kommune, som har oprettet modersmålsundervisning i det pågældende sprog.

Eleverne skal opfylde flg. krav for at kunne deltage i undervisningen, jf. gældende bekendtgørelse nr. 665 af 20/6/ 2014:

  • Denne bekendtgørelse finder anvendelse for undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Herudover finder bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse for undervisningspligtige børn, i hvis hjem færøsk eller grønlandsk benyttes.

 

Tilmeldingsskemaet, der skal anvendes til tilmeldingen, kan downloades fra downloadboksen til højre.

 

Tilmelding og spørgsmål skal ske til:

Konsulent for tosprogede elever Vinie Hansen

Konsulent for tosprogede elever,

Center for Dagtilbud & Skoler

Tlf. 43979324, mobil 40227890

E-mail: vih@greve.dk