Modtageklasser

Greve Kommune har tre modtageklasser for tosprogede elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog. Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens undervisning med rimeligt udbytte.

Modtageklasserne er organiseret med:

- en klasser for elever i 0.-3. klasse på Mosedeskolen

- en klasser for elever i 4.-6. klasse på Hedelyskolen

- en klasse elever i 7.-10. klasse på Karlslunde Skole

Modtageklasserne kan have op til tolv elever og spænder mellem ca. tre klassetrin. Sigtet med denne undervisning er at bibringe eleverne de basale dansksproglige forudsætninger for med udbytte at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse.

Undervisningen i modtageklassen kan ikke overstige to år. Dog kan fraviges fra denne bestemmelse, hvis eleven er optaget i folkeskolen på mellemtrinnet eller senere uden tidligere at have modtaget undervisning i at læse og skrive

Bestemmelserne vedr. undervisning i modtageklasser er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1053 af 29. juni 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.