Greve Byråd har 15. juni 2006 vedtaget følgende fælleskommunale regelsæt for børn og unges sprogbrug i skoler og fritids- og ungdomsklubber

 
Vi tolererer ikke, at

 • der tales nedladende til andre
 • der trues med vold
 • der udøves vold
 • der mobbes
 • mobiltelefoner anvendes uhensigtsmæssigt

Vi vil,

 • forbedre børn og voksnes trivsel
 • sætte en stopper for en negativ udvikling
 • have at både børn og voksne respekterer hinanden og taler pænt
 • lave årlige trivselsundersøgelser på skoler og i klubber, så vi kan følge udviklingen og samtidig opfange signaler om dårlig trivsel
 • indgå i dialog og samarbejde med forældrene både i forhold til børn som oplever og udøver verbal modning

 
Mulige konsekvenser hvis regelsættet overtrædes:
På skoler:

Over for et barn, der trods forudgående samtaler, påtaler og advarsler ikke overholder reglerne kan følgende sanktioner anvendes:

 1. udelukkelse i indtil en uge (3.–10. klassetrin)
 2. overflytning til parallelklasse (3.-10. klassetrin)
 3. skoleflytning

Udelukkelse fra skole og SFO er betinget af, at barnet er under fornødent tilsyn. Betingelsen anses for at være opfyldt, hvis kun den ene af forældrene er udearbejdende, eller hvis eleven kan opholde sig hos familie eller andre inden for den normale åbningstid.

Uhensigtsmæssig brug af mobiltelefoner kan medføre inddragelse. Mobiltelefonen udleveres først når der har været kontakt til barnets/den unges forældre

I klubber:

Over for et barn/en ung, der trods forudgående samtaler, påtaler og advarsler ikke overholder reglerne kan følgende sanktioner anvendes

 1. udelukkelse i indtil en uge
 2. henvisning til anden klub
 3. udmeldelse af klub

  Uhensigtsmæssig brug af mobiltelefoner kan medføre inddragelse. Mobiltelefonen udleveres først når der har været kontakt til barnets/den unges forældre