Logo2

Alle har ret til Fællesskab

STU Greve er et tilbud til dig, hvis:

  • Du er mellem 16 og 25 år.
  • Du har brug for en ungdomsuddannelse, der passer præcist til dig og dine behov.
  • Du har lyst til at udvikle dig i et fællesskab med andre unge.
  • Du har brug for særlig støtte for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Formål med STU forløbet
STU forløbet skal udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer, styrke dig til voksenlivet og til evt. videreuddannelse og arbejde.

Målgrupper
STU tilbuddet i Greve er målrettet unge med diagnoser indenfor autismespektret, generelle indlæringsvanskeligheder,  sansemæssige-, kognitive funktionsnedsættelser og/eller fysiske funktionsnedsættelser som har brug for et specialiseret uddannelsestilbud.

Læs mere om STU Grevewww.stugreve.dk

Eller kontakt leder Trine Dandanell på 43973184