Dette indhold er hentet fra Borger.dk

Nationale test

Nationale test er obligatoriske og fordeler sig på følgende klassetrin og fag:

2. klasse: Dansk/læsning

3. klasse: Matematik

4. klasse: Dansk/læsning

6. klasse: Dansk/læsning og matematik

7. klasse: Engelsk

8. klasse: Dansk/læsning, geografi, biologi og fysik/kemi

Formålet med testene er at evaluere elevernes udbytte af undervisningen. Resultaterne bliver brugt til at planlægge undervisningen efter den enkelte elevs niveau og til at vejlede eleven.

Oplysninger om testresultater er fortrolige, med mindre det drejer sig om opgørelser af resultater på landsplan. Testene er ikke omfattet af offentlighedsloven, og du kan derfor ikke søge aktindsigt i resultaterne.

Elevplaner

Alle elever i folkeskolen skal have en elevplan. Skolen bruger elevplanen til en systematisk l evaluering og opfølgning af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Målet er at forbedre elevens udbytte.

Elevplanen skal være digital, og den skal indeholde elevens fremtidige læringsmål, status på målene og den opfølgning læreren og eleven og eventuelt hjemmet skal lave.

Typisk vil både eleven og læreren evaluere eleven på en række områder. Elevplanen bliver herefter gennemgået af klasselærer og forældre.

Læs mere om elevplaner i folkeskolen på Undervisningsministeriets hjemmeside:

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over resultatet af en test eller oplysningerne i en elevplan, kan du henvende dig til skolelederen.

Læs også

Skrevet af Undervisningsministeriet