Er du bekymret for om dit barn udvikler sig, som det skal, eller synes du, at dit barn udvikler sig langsomt motorisk, da er det først og fremmest vigtigt at vide, at børn har meget forskellige tempi at udvikle sig i.

Børn har ofte meget forskelligt temperament og drive.

Det allervigtigste er, at dit barn er nysgerrigt, har god kontakt og udvikler sig stille og roligt.

Skab gode rammer for barnets aktiviteter, lad det lille barn ligge på gulvet på maven med en begrænset mængde legetøj, undgå for mange forstyrrende elementer, som barnet skal forholde sig til.

Når barnet er lidt større, lad da barnet komme ud at gå, løbe, kravle op og kravle ned, samle sten eller andet og vær i det hele taget opmærksom på hvad barnet øver sig på og støt barnet i dette.

Begræns så vidt muligt ikke dit barn i dets motoriske aktiviteter medmindre det er farligt eller uhensigtsmæssigt for barnet.

Er du alligevel urolig og usikker på om dit barn kan det, der forventes, kan du evt. tale med egen læge, sundhedsplejersken eller fysioterapeuten på PPR for at få en vurdering.