Evnen til at indleve sig i andre og til at tage initiativ er gryende kompetencer for det lille barn. Det øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer og samarbejder, ved at spejle sig og efterligne andre, og hermed får respons fra de voksne. Det lille barn lærer ved gentagelser og elsker disse gentagelser. Det kan være: Borte – tit tit, klappe kage eller hvor stor er ”Sofie”?

Tal til dit barn om ting du og barnet er optaget af. Gentag lyde, bevægelser og ansigtsudtryk. Giv ros og anerkendelse for det barnet kan.

Barnet har de samme følelser som den voksne: Glæde, vrede, frustration og savn, men kan blot ikke give udtryk for disse følelse, på samme måde som den voksne, Det er derfor at vigtigt at den voksne giver plads til disse følelser, således at barnet ikke føler sig afvist og dermed forkert.