Børn er sociale, nysgerrige væsener, og kommunikation er derfor en vigtig del af deres udvikling.

Småbørn lærer især sprog i samspil med personer, der betyder noget for dem.

Sproglige og kommunikative kompetencer er nødvendige for børns deltagelse i sociale fællesskaber og læring – såvel i småbarnsperioden som i skolealderen.

Barnet har medfødte forudsætninger for at lære sprog, og disse udvikles gennem de mange sproglige forsøg, barnet selv gør og gennem de svar, det modtager. Det har stor betydning for barnets sprogudvikling, at forældre og pædagoger lytter til og taler med barnet. På den måde får barnet lyst til at bruge sit sprog og eksperimentere med at lære nye udtryk samtidig med, at det udvikler sin evne til at forstå sprog.

NB: Vær altid opmærksom på dit barns hørelse. Normal hørelse er en forudsætning for sproglig udvikling.

Barnet kommunikerer:

 • Fordi han/hun er sulten eller træt
 • For at få kontakt
 • Fordi han/hun er glad
 • For at protestere eller afvise
 • For at bede om noget
 • For at spørge
 • For at vise mig noget interessant
 • For at fortælle om noget
 • For at sige dav eller farvel
 • For at kommentere

Læs mere her om:

 • Sprogudvikling
 • Udtalen
 • Hørelsen
 • Stammen