Allerede i fostertilstanden lytter det lille barn til sine omgivelser, og fra 20. fosteruge er hørelsen færdigudviklet.

Fosteret ligger trygt i moderens krop, som dæmper lydene, og ved fødslen bliver verden en helt anden. Barnet bliver omgivet af alverdens lyde fra første sekund. Selv om børnene hører alt skal de først til at lære at forstå hvad de hører.

Der fortages i Danmark hørescreening i den første uge af barnets liv. Hørelsen undersøges medens barnet sover. Screeningen foretages på Roskilde og Næstved sygehuse i Region Sjælland

Høresansen er meget vigtig for den sproglige udvikling, og man bør, selv om der er fortaget hørescreening, være opmærksom på den sproglige udvikling og altid overveje, om hørelsen er normal.

Periodevis hørenedsættelse:

Kan forekomme i forbindelse med f.eks. mellemørebetændelse, forkølelse og væske i mellemøret.

Det er vigtigt, at man i disse perioder gør pædagoger og lærere opmærksomme på, at der skal tages specielle hensyn, så de voksne er klar over, at barnet måske ikke har hørt en given besked.

Permanent hørenedsættelse:

Har barnet permanent hørenedsættelse, skal man grundigt overvejelse, hvad der i de enkelte tilfælde skal gøres. Der skal rettes henvendelse til professionelle behandlere – se nedenfor.

Tegn på hørenedsættelse kan være:

Børn under 1 år

Reagerer ikke på høje lyde.

Pludrer uden nuancer eller stopper helt med at pludre.

Børn mellem 1-3 år

Reagerer ikke på små opfordringer

Har forsinket sprogudvikling

Hører ikke, når en person kommer ind i stuen, hvis det sidder med ryggen til døren.

Bruger intensivt øjnene til at orientere sig med.

Er du i tvivl, om dit barn hører godt nok, kan du:

  • henvende dig til din sundhedsplejerske
  • kontakte egen læge
  • kontakte en ørenæsehalslæge
  • kontakte en tale-hørelærer med henblik på henvisning til audiologisk afsnit på et sygehus

 

 

Har dit barn fået konstateret en hørenedsættelse, kan du og dit barns dagtilbud henvende jer til Pædagogisk Psykologisk rådgivning for at få vejledning og hjælp til at dit barns hverdag og sprogudvikling